Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
12. 4. 2019  |  15.19
Domácí stránka  | Aktuality  | E-privacy: důležité kroky, které ještě nemají být rozhodnuty rakouským předsednictvím

E-privacy: důležité kroky, které ještě nemají být rozhodnuty rakouským předsednictvím

V souvislosti s jednáním pracovní skupiny pro telekomunikace, které proběhne 26. listopadu, se stále objevuje nejistota ohledně podoby návrhu ePrivacy. Nejen, že byl dosud jen malý prostor pro podrobné diskuse vedoucí k dohodě nebo zlepšení textu, ale existuje celková nejistota o podobě návrhu.

Dokumentace byla označena jako "vysoce politická", jak vyplývá z výroků několika zdrojů v rámci Rady EU, což vysvětluje, proč největší členské státy váhají v tom, že se k této otázce postoupí "obětováním kvality za rychlost".

Jediným jistým bodem programu zůstává diskuze pracovní skupiny pro telekomunikace, která je naplánována na 20. listopadu 2018 a bude určující pro rozhodnutí v rámci rakouského prezidenství, která mají vyústit do představení zprávy o vývoji projednávání na dalším jednání Rady pro telekomunikace začátkem prosince nebo představení rezoluce, která otevře jednání v trialogu. Druhá možnost se zdá být velmi nevhodná.

Další kroky:

20. listopadu: potenciální setkání pracovní skupiny pro telekomunikace

4. prosince: další Rada pro telekomunikace

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 29 // 5. listopadu 2018