Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Vydavatelé vítají hlasování Evropského parlamentu o copyrightové směrnici

12. 9. 2018

Vydavatelé vítají hlasování Evropského parlamentu o copyrightové směrnici

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 12. září 2018

Evropský parlament přijal návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Plénum Evropského parlamentu v dnešní hlasování schválilo návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, o němž spolu s pozměňovacími návrhy poslanců hlasovalo na základě svého rozhodnutí z 5. července 2018. Návrh směrnice postupuje do trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy, jehož výsledkem bude finální text této významné normy.

„Schválení směrnice je významnou součástí reformy, kterou evropská legislativa reaguje na změny v evropské ekonomice a společnosti, kde se stále intenzivněji prosazují digitální technologie, které mění některé dosavadní obvyklé vztahy, a proto je třeba na ně reagovat. Přijetí návrhu směrnice Unie vydavatelů vítá“, řekl k události výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach, který dodává: „Nyní budou probíhat jednání v takzvaném trialogu mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy, jejichž výsledkem bude konečný text směrnice. Je předpoklad, že směrnice bude schválena v současném funkčním období Evropského parlamentu a komise.“

Směrnice vytváří předpoklady k tomu, aby práva autorů byla chráněna i v podmínkách digitálního světa, kdy je nesmírně snadné zcizovat a dále neřízeně šířit obsah prostřednictvím všech kanálů, sítí a platforem, které tento svět poskytuje. Kritici uvádí, že směrnice přinese omezení svobody sdílení obsahu na internetu nebo že dokonce přinese cenzuru. Naopak zastánci směrnice zdůrazňují, že směrnice jen aplikuje pravidla platná v rámci offline světa i do digitálního prostředí a upozorňují na to, že i v digitálním světě nelze pod heslem svobody svévolně využívat obsah vytvořený s vysokými náklady někým jiným. Je třeba respektovat, že svoboda jedné skupiny subjektů nesmí být omezována činností druhých. Tvůrci a poskytovatelé obsahu musí mít právo rozhodovat o tom, jak s výsledky jejich činnosti, na něž mají právo, se bude dále nakládat. Mají také právo na odpovídající odměnu v tom případě, že je jejich tvorba dále komerčně využívána.