Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
21. 1. 2019  |  21.31
Domácí stránka  | Aktuality  | Zdanění digitální ekonomiky

Zdanění digitální ekonomiky

Dne 19. září se setkávají evropští legislativci, reprezentanti firem elektronického obchodování i zástupci širšího okruhu zúčastněných stran, aby se vyměnili názory na řešení, která Evropská komise předložila ke zvážení. Otázka spravedlivého zdanění digitální ekonomiky je jedním z hlavních témat agendy Evropské unie. Zatímco některé členské státy upřednostňují předběžný návrh daně z digitálních služeb, který předložila Evropská komise v březnu roku 2018 (Digital Services Tax (DST) - COM(2018) 148 final), někteří považují tuto daň za hrozbu pro evropské podniky a jejich konkurenceschopnost, a tak upřednostňují globální řešení na úrovni OECD. Kulatý stůl, pořádaný evropským sdružením pro elektronické obchodování, nabídne příležitost diskutovat o tom, jak zajistit, aby zdanění digitální ekonomiky bylo spravedlivé pro všechny zúčastněné subjekty.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update