Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Kodex řešení pro online dezinformace zveřejněn

31. 7. 2018

Kodex řešení pro online dezinformace zveřejněn

Dne 17. července 2018 zveřejnila pracovní skupina multi-stakeholder fóra pro on-line dezinformace návrh Praktického kodexu a jeho přílohu. Tento dokument vyjadřuje cíle Komise uvedené v dubnovém sdělení "Řešení online dezinformací: evropský přístup" a rovněž navrhuje soubor KPI indikátorů. Ty nemají zahrnovat všechny signatáře kodexu, ale jen relevantní signatáře k příslušným závazkům v tomto kodexu.

Návrh Kodexu se zaměřuje na pět klíčových oblastí:

  • Zlepšení kontroly umísťování reklam, aby se „demonetizovali“ šiřitelé dezinformací. Příslušní signatáři tak budou provádět cílené politiky a postupy, včetně používání nástrojů pro bezpečnost a ověřování značky;
  • Zajištění transparentnosti politické reklamy a sociální inzerce, které uživatelům umožní identifikovat propagovaný obsah. Relevantní signatáři by proto měli usilovat o to, aby umožňovali neanonymitu politické a sociální reklamy;
  • Zajištění integrity služeb platforem včetně identifikace a uzavírání falešných účtů a používání vhodných mechanismů pro signalizaci interakcí vedených boty. Možné řešení zahrnují některá opatření obsažená v příloze kodexu;
  • Ulehčit uživatelům objevování a přístup k různým zdrojům zpráv, které představují alternativní pohledy. To zahrnuje investování do produktů, technologií a programů, které usnadní identifikaci falešných on-line zpráv;
  • Posílení výzkumné komunity poskytnutím přístupu k datům platforem, což je nezbytné k neustálému sledování online dezinformací.

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová uvítala doposud "inkluzivní a konstruktivní proces, který vedl k tomuto prvnímu návrhu Kodexu, který byl vydán ve velmi krátkých lhůtách."

Očekává se, že komunikační výbor fóra, který poskytuje poradenství týkající se kodexu a je složen z asociací zastupujících sektor médií, občanskou společnost, organizace kontrolující fakta i akademické obce, nyní předloží své stanovisko do začátku září a konečný kodex praxe budou přijat do konce září 2018.

zdroj: Advertising Information Group Newsletter