Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
20. 9. 2018  |  18.05
Domácí stránka  | Aktuality  | REFORMA AUTORSKÝCH PRÁV V EU BYLA ZDRŽENA EVROPSKÝM PARLAMENTEM

REFORMA AUTORSKÝCH PRÁV V EU BYLA ZDRŽENA EVROPSKÝM PARLAMENTEM

Dne 5. července 2018 proběhlo na plenárním zasedání Evropského parlamentu hlasování o rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti EP, který schválil a doporučil k dalšímu projednávání kompromisní návrh směrnice formulovaný poslance Axelem Vossem. Návrh mimo jiné obsahoval článek 11 o právech vydavatelů a článek 13 o povinnostech platforem ve vztahu k publikovanému obsahu.

Poslanci Evropského parlamentu bohužel hlasovali tak, že výsledek jejich hlasování brání rozhodující reformě autorských práv v EU vstoupit do konečné legislativní fáze. Poslanci podlehli intenzivní lobby manipulativních bojovníků proti autorským právům, americkým internetovým gigantům a zájmovým skupinám, které mají prospěch z e zcizování a zpeněžování hodnotného obsahu produkovaného vydavateli.

Mluvčí evropských vydavatelů EMMA, ENPA, EPC a NME k tomu řekl: "Budeme bojovat dál a vyzývat poslance Evropského parlamentu, aby udělali správnou věc na dalším plenárním zasedání. Je však hanebné, že hrst silných zájmů může s použitím zavádějící taktiky strachu a přehnaných falešných tvrzení (jež jsou nepravdivá) zasahovat do demokratického procesu. Čtyři výbory Evropského parlamentu v uplynulých dvou letech přezkoumaly, upřesnily, pozměnily a schválily reformu autorských práv EU a dnes je znovu ohroženo úsilí o vytvoření spravedlivějšího, udržitelnějšího digitálního právního prostředí ve prospěch tvůrců, distributorů a spotřebitelů. "

Poslanci budou v blízké době vyzváni, aby navrhli další změny zprávy, která byla schválena dne 20. června ve výboru JURI (Výbor pro právní záležitosti). Pozměněná zpráva bude předložena na plenárním zasedání v září, q bude o ní znovu hlasovat celý parlament.

Evropské vydavatelské asociace ve své zprávě dále pokračují: "Zapálení aktivisté v proti autorským právům a ti, kteří mají prospěch z parazitování na obsahu vydavatelů a jiných tvůrců, budou bezpochyby lobbovat za úplné vymazání navrhovaného vedlejšího práva vydavatele (článek 11). Poslanci EP žádající přepracování návrhu musejí přemýšlet o dopadu, který bude mít jejich další rozhodnutí na svobodný tisk a na budoucnost profesionální žurnalistiky - a o tom, jakou zprávu chtějí sdělit světu o demokracii a spravedlnosti v Evropě.

 

Právo vydavatelů:

• poskytuje vydavatelům právní postavení, jemuž se těší hudba, film a vysílací stanice, které potřebuje tisk, aby mohl bránit svůj obsah poskytovaný online

• vyzývá společnosti, které chtějí opakovaně využívat a zpeněžovat obsah vydavatelů, aby vyjednávaly o licencích

• vylučuje soukromé osoby z rozsahu práva - jejich právo sdílet odkazy zůstane nedotčené

• opravňuje novináře k získávání spravedlivého podílu na veškerých dodatečných licenčních výnosech umožněných tímto právem

• výslovně vylučuje hypertextové odkazy z rozsahu ochrany

• je nezbytné pro drobné noviny a časopisy s jejich četnými žurnalistickými digitálními start-upy v celé Evropě, které mají při prosazování svých práv vůči americkým společnostem ještě větší problémy než velké vydavatelské skupiny.

 

Z 22 českých poslanců Evropského parlamentu se hlasování zúčastnilo 16, z nichž 2 hlasovali pro zprávu výboru JURI, 6 hlasovalo proti a 8 se hlasování zdrželo.

 

zdroj: vlastní zpráva