Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
20. 9. 2018  |  18.05
Domácí stránka  | Aktuality  | V Nizozemsku iniciují nové měření crossmediální sledovanosti médií

V Nizozemsku iniciují nové měření crossmediální sledovanosti médií

Organizace zapojené do mediálního výzkumu v Nizozemsku společně dne 2. července 2018 předložily poptávku na návrh a realizaci nového měření médií. Tento výzkum má spojovat "sledování", "čtení" a "poslech" médií a inzerce prostřednictvím všech dostupných kanálů, a to jak online, tak offline. Výzkumné agentury byly vyzvány, aby předložily své návrhy. Cílem zadavatelů je rozhodnout se o výzkumu na podzim.

Poptávka je výsledkem úzké spolupráce mezi Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichtingem Nationaal Luisterem Onderzoekem (NLO), Stichtingem KijkOnderzoekem (SKO) a Verenigde Internet Exploitantem (VINEX). Prostřednictvím těchto organizací jsou zapojeni všichni hlavní holandští majitelé médií a vysílací společnosti, stejně jako asociace inzerentů (BVA) a mediální agentury (PMA).

Nový standard

Poptávka by měla vést k vytvoření nového společného standardu pro měření a reportování zásahu médií a reklamy. Nový výzkum musí splňovat řadu základních principů:

  1. Existuje potřeba hlubšího a kontinuálního měření crossmediálního zásahu a užívání médií různými cílovými skupinami; to vyžaduje pokrytí měřením všude tam, kde je to možné.
  2. Výzkum musí být odpovídat požadavkům budoucnosti tím, že bude zahrnovat nové formy mediálního plánování, nákupu a obchodování, jako jsou: adresná reklama, programatická inzerce, mobilní média „on demand“.
  3. Shromážděné údaje o sledování, čtení a poslechu musí splňovat příslušné normy kvality. Koncept výzkumu a sběr dat musí být plně kompatibilní s GDPR a ePrivacy.
  4. Společné měření by mělo vést ke zvýšení efektivity.

Nová organizace

Iniciátoři výběrového řízení, SKO, NLO, NOM a VINEX, hodlají založit novou organizaci, která bude zodpovědná za měření nových médií. Možný přechod na novou organizaci a organizační strukturu bude předmětem diskuse v příštích několika měsících.

Účast v poptávkovém řízení

Agentury musí do 16. července informovat o svém záměru zúčastnit se výběrového řízení.

zdroj: www.fipp.com