Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Evropští a čeští vydavatelé tisku podporují článek 11 o vydavatelských právech v návrhu evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

15. 6. 2018

Evropští a čeští vydavatelé tisku podporují článek 11 o vydavatelských právech v návrhu evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Evropští a čeští vydavatelé tisku podporují článek 11 o vydavatelských právech v návrhu evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 15. června 2018

Evropské vydavatelské asociace EMMA a ENPA vyzývají poslance všech politických skupin Evropského parlamentu, aby podpořili jak ve Výboru pro právní záležitosti JURI v příštím týdnu, tak i později při plenárním hlasování o návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu článek 11 o právech vydavatelů ve znění posledního návrhu evropského předsednictví a podle kompromisního návrhu zpravodaje, kterým je německý europoslanec Axel Voss.

Podle názoru EMMA a ENPA sice výsledná formulace není z hlediska vydavatelů zcela optimální, ale jedná se o přijatelný kompromis, který dává vyvážená práva různým skupinám subjektů například tím, že vylučuje jednotlivce z dosahu působnosti směrnice, ale na druhé straně dává vydavatelům jasný právní podklad proto, aby mohli žádat od provozovatelů platforem a vyhledávacích služeb spravedlivou odměnu za to, že tito pro svou komerční činnost používají obsah vytvářený vydavateli.

Asociace se zvlášť naléhavě obrací na poslance, kteří se dosud k udělení práv vydavatelům staví negativně, aby si uvědomili potřebnost efektivní ochrany obsahu poskytovaného vydavateli před jeho komerčním využíváním subjekty, které se na jeho vytváření nijak nepodílí, což vede k ekonomickému oslabování vydavatelského odvětví v celé Evropě. Jedině práva podobná těm, která požívá filmový, hudební či vysílací odvětví, mohou vydavatelům poskytnout efektivní možnost bránit svůj obsah.

K podpoře dosaženého kompromisního návrhu se připojuje také profesní organizace vydavatelů periodického tisku v České republice – Unie vydavatelů. Unie vydavatelů apeluje na členky a členy Evropského parlamentu zastupující Českou republiku, aby při následujících jednáních o návrhu směrnice podpořili tento kompromisní návrh vydavatelských práv a nebránili tak dalšímu rozvoji vydavatelů, a tím také vytváření podmínek pro existenci svobodného, nezávislého, pluralitního a obsahově rozmanitého tisku v Evropě.

 

Kontakt: Ing. Václav Mach, výkonný ředitel, Unie vydavatelů, z. s., Na Florenci 1055/35, Praha 1, tel.: 222 329 730, e-mail: vaclav.mach@unievydavatelu.cz, webová stránka: www.unievydavatelu.cz

 

Více o Unii vydavatelů viz: www.unievydavatelu.cz

EMMA je Evropská asociace časopiseckých médií se sídlem v Bruselu – viz www.magazinemedia.eu

ENPA je Evropská asociace vydavatelů novin sídlící rovněž v Bruselu – viz www.enpa.eu