Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
21. 1. 2019  |  21.31
Domácí stránka  | Aktuality  | Autorská práva: Výbor JURI bude hlasovat příští týden

Autorská práva: Výbor JURI bude hlasovat příští týden

Zpravodaj a poslanec Evropského parlamentu Voss a stínoví vyjednavači jsou v procesu dokončení kompromisních pozměňovacích návrhů. Další stínová diskuze o článku 11 se uskutečnila tento týden v pondělí. Zpravodaj se stále snaží zachovat termín hlasování 20. června, který bude pravděpodobně následován hlasováním na plenárním zasedání na začátku července.

Postoj EMMA-ENPA: Domníváme se, že kompromisní text článku 11 v jeho stávající podobě není dokonalý, je však vyvážený, neboť se zabývá obavami různých skupin (zejména tím, že vyloučí jednotlivce z oblasti svého působení a dává podíl novinářům). Podporujeme proto tento text, který považujeme za kompromis.

Akce členů směrem k poslancům jsou potřebně: Je proto důležité, aby členové oslovili národní poslance v Evropském parlamentu a požádali je, aby podpořili zprávu poslance Vosse, neboť lobování proti článku 11 je poměrně hlasité (více než 100 poslanců EP požádalo minulý týden o zrušení článku 11). Hlas vydavatelů musí být slyšen právě před hlasováním, aby byla zajištěna většina.

Našim členům doporučujeme, aby oslovili své poslance, neboť potřebujeme dostatečnou podporu nejen ve výborech JURI, ale i v celém Evropském parlamentu.

Další kroky:

20. června: hlasování JURI

První červencový týden: hlasování v plénu

Stanovisko evropských asociací EMMA a ENPA podporuje také profesní asociace vydavatelů tisku v České republice Unie vydavatelů. Unie vydavatelů se obrací na všechny členy Evropského parlamentu za Českou republiku s výzvou, aby při jednáních ve výboru JURI a v plénu Evropského parlamentu podpořili návrh poslance A. Vosse a nebránili dalšímu rozvoji vydavatelského odvětví v Evropě.