Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | ePrivacy: Výsledek jednání Rady pro telekomunikace

ePrivacy: Výsledek jednání Rady pro telekomunikace

Dne 8. června proběhlo v Lucemburku jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE). Tato meziministerská schůzka byla příležitostí, aby se členské státy vyjádřily ohledně návrhu ePrivacy. Uvedená politická rozprava nám dala porozumět postojům členských států, zejména pokud jde o články 8 a 10. Zdá se, že bulharské předsednictví nemá prakticky možnost přimět členské státy, aby se dohodly na postoji před ukončením svého mandátu (30. června).

Některé členské státy, včetně Portugalska a České republiky, uvedly, že návrh nebyl dostatečně zralý, aby byl předložen. Celkově většina zemí uznala, že je třeba pokračovat v práci, a to buď dokončit rozhovory co nejdříve (Rumunsko a Švédsko), nebo alespoň v průběhu následujícího rakouského předsednictví (Estonsko a Polsko). Francie a Německo nejsou ochotny dát mandát v rámci současného předsednictví, ale jsou připraveny během rakouského předsednictví pracovat na obecném přístupu.

Ministři členských států obecně zdůraznili, že je třeba mít k dispozici text, který ochrání občany EU a současně poskytne právní jistotu podnikům, aby podpořily inovace a růst. Navíc musí být vyjasněn vztah mezi nařízením o ePrivacy a obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR), aby se předešlo překrývání a nadměrné regulaci.

Mnoho ministrů se domnívá, že poslední text předsednictví (dokument 8537/18) byl dobrým základem pro pokračování diskusí. Většina delegací se však shodla, že během příštího předsednictví bude zapotřebí další práce, aby byla zajištěna kvalita těchto složitých právních předpisů. To zahrnuje práci na seznamu přípustných případů zpracování metadat, ochranu koncových zařízení a nastavení ochrany osobních údajů. Očekává se, že bulharské předsednictví brzy přijde s novým textem, včetně připomínek a otázek, které byly vzneseny během zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Celkově vyjádřily členské státy svou připravenost pokračovat v konstruktivní práci na dokončení tohoto legislativního návrhu v rámci rakouského předsednictví.

 Komisařka Mariya Gabrielová po straně uvítala pokrok, kterého dosáhlo bulharské předsednictví, a vyzvala k dalšímu posunu vpřed co nejdříve.

Nakonec rakouská delegace představila svůj pracovní program pro nadcházející předsednictví, kde se můžeme dočíst následující informace o ePrivacy: "Rakouské předsednictví považuje za nezbytné nalézt rovnováhu mezi vysokou úrovní ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací a umožněním rozvoje evropské ekonomiky. Práce na této dokumentaci budou pokračovat v tomto smyslu." Není tedy pochyb o tom, že práce bude pokračovat během rakouského předsednictví.

Další kroky:

14. června: Pracovní skupina pro telekomunikace

Konec června: setkání Coreper 1

4. prosince: Rada TTE v Bruselu

zdroj: EMMA/ENPA EU Affairs update