Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | V portugalském Estorilu začíná 70. světový kongres zpravodajských médií

6. 6. 2018

V portugalském Estorilu začíná 70. světový kongres zpravodajských médií

Dne 6. června 2018 byl v Estorilu zahájen letošní 70. světový kongres novin a zpravodajských médií, který pořádá každoročně Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA. Kongres je největším a nejdůležitějším setkáním představitelů novinového průmyslu z celého světa.

Jedním z nejdůležitějších směrů činnost světové organizace vydavatelů je globální sledování a podpora svobody tisku ve světě. Představenstvo WAN-IFRA proto při příležitosti zahájení kongresu vydalo výzvu na podporu bezpečnosti novinářů a také několik navazujících prohlášení týkajících se svobody tisku v některých zemích světa.

Představenstvo Světové asociace novin a vydavatelů zpravodajství 6. června 2017 u příležitosti 70. světového mediálního kongresu, vyzvalo vlády, technologické společnosti, organizace občanské společnosti, a vlastní mediální průmysl, aby společně působili ve smyslu zlepšení fyzické bezpečnosti a digitální jistoty novinářů na celém světě.

Představenstvo WAN-IFRA vysoce oceňuje odhodlání a obětování 27 novinářů, kteří v letošním roce ztratili své životy, a opakuje výzvu k důkladnému vyšetření každého případu smrti, aby byla zajištěna spravedlnost rodinám těch, kteří byli usmrceni při výkonu svých profesních povinností. Představenstvo dále vyzývá všechny zúčastněné strany, aby učinily více k ukončení dosavadní beztrestnosti, která napomáhá útokům proti médiím a povzbuzuje zločince k zabití novinářů.

Představenstvo WAN-IFRA si je vědomo významu rostoucí hrozby internetových útoků a obtěžování, zejména těch, které jsou zaměřeny na ženské novináře, a vyzývá k větší informovanosti a praktickým, kolektivním a inovativním řešením pro boj proti závažným důsledkům této zhoubné hrozby pro svobodu tisku v prostředí on-line. Pokroky v technologii také usnadňují nepřátelským aktérům - od vlád až po organizovanou trestnou činnost - špehovat a obtěžovat novináře, a proto představenstvo WAN-IFRA vyzývá zpravodajské organizace a technologické, aby spolupracovaly na vývoji nástrojů, jak těmto útokům na svobodu tisku čelit

Představenstvo WAN-IFRA vyzývá všechny příslušné strany, aby kladly důraz na to, jak zajistit neustálý přístup k potřebnému školení, znalostem a zdrojům týkajícím se rizik pro fyzickou bezpečnost, preventivním opatřením a ochraně novinářů a zpravodajských služeb online. Představenstvo se znovu zavázalo, že podpoří práci výboru WAN-IFRA pro svobodu médií, aby zvýšil dovednosti a odborné znalosti médií na celém světě v souvislosti s narůstajícími fyzickými a virtuálními ohroženími novinářských svobod. Představenstvo WAN-IFRA rovněž znovu potvrdilo svou podporu Akčnímu plánu OSN o bezpečnosti novinářů a problematice beztrestnosti, jakož i dalším mezinárodním, regionálním a místním mechanismům, jejichž cílem je omezit násilí páchané na novinářích. Představenstvo však upozorňuje na znepokojující nárůst útoků, obtěžování a zadržování novinářů vládami, které ignorují své závazky v rámci systému OSN.

Představenstvo WAN-IFRA proto vyzývá k obnovení solidarity mezi médii a podporuje veškeré legitimní snahy o definování kolektivních a komplexních řešení mnoha bezpečnostních hrozeb, jimž čelí průmysl.

zdroj: vlastní zpráva na základě materiálů WAN-IFRA