Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
21. 1. 2019  |  21.31
Domácí stránka  | Aktuality  | První výsledky MEDIA PROJEKTu s dotazováním CAWI

První výsledky MEDIA PROJEKTu s dotazováním CAWI

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 10. května 2018

 

První výsledky MEDIA PROJEKTu s dotazováním CAWI

 

Dne 10. května 2018 byly předány účastníkům one currency výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT výsledky za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018. V prvním čtvrtletí 2018 proběhlo dotazování respondentů tak, že jedna desetina odpovídala prostřednictvím internetového dotazníku metodou CAWI. „Aplikace CAWI dotazování je nejvýznamnější metodickou změnou v MEDIA PROJEKTu v nové fázi realizace, která byla zahájena od začátku roku 2018,“ prohlásil k výsledkům výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Před zahájením dotazování v 1. čtvrtletí 2018 proběhla v tisku také kampaň, jejímž cílem bylo prezentovat sílu tisku jako média a zároveň upozornit veřejnost na výzkum MEDIA PROJEKT s cílem dosáhnout toho, aby lidé neodmítali účast ve výzkumu, pokud budou osloveni tazateli z realizujících agentur.

Použití metody CAWI se pravděpodobně odrazilo ve výsledcích výzkumu příznivě mírným nárůstem počtu čtenářů u nadpoloviční části celostátních deníků, suplementů a časopisů, což je mimo jiné výsledkem komfortnějších podmínek dotazování prostřednictvím online dotazníku. Podrobnější vyhodnocení všech aspektů působení metody dotazování CAWI bude vyhodnoceno po její pololetní aplikaci, až bude shromážděn dostatek dat.

Celkový zásah tisku ve 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018 dosáhl 90 % populace České republiky ve věku 12-79 let. Ve srovnání s minulým obdobím se tak zásah tisku zvýšil o 1 %. Potvrdila se tak vysoká hodnota zásahu tisku a jeho stabilita. O jedno procento se také zvýšila hodnota dalších celkových ukazatelů, když například celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosáhla 77 % příslušníků populace 12-79 let. Na stejné úrovni jako v minulých výsledcích byla zachována celková čtenost na vydání deníků a jejich příloh (50 %) a čtenost časopisů (66 %).

 

Čtenost deníků a suplementů

Počty čtenářů ve věkové skupině 12-79 let za sledované období ukazuje níže uvedená tabulka.

 

Titul

Počet čtenářů na vydání ve 3. a 4. Q. 2017

Blesk

959 000

MF DNES

572 000

Sport

240 000

Právo

242 000

Aha!

201 000

Lidové noviny

213 000

Hospodářské noviny

165 000

Proti předchozímu období vzrostl nejvíce počet čtenářů Lidových novin (+ 9,2 %), Hospodářských novin (+ 5,1 %) a MF DNES (+ 2,7 %). Zvýšil se ještě počet čtenářů Blesku a Práva. V případě Lidových novin a Hospodářských novin se jedná o dlouhodobější trend, protože jejich čtenost je vyšší i ve srovnání se stejným obdobím před rokem (+ 4,9 % a + 2,5 %).

Počet čtenářů sítě titulů Deník dosáhl 539 000 osob. Nejčtenějšími tituly této skupiny jsou mutace na jižní Moravě se 78 000 čtenářů na vydání. Největší nárůst počtu čtenářů vykázal Deník v západních Čechách (+ 13,9 %) od minulého období a 54,2 % proti stejnému období před rokem. Celkově se zvýšil počet čtenářů Deníku ve 4 regionech.

Z celkového počtu 18 sledovaných suplementů deníků se počet čtenářů ve srovnání s minulými výsledky zvýšil u 15 titulů. Největší nárůst zaznamenal titul Deník Víkend (+16,4 %) a dále Rodina DNES (+10,1 %) a Pátek Lidových novin (o 9,8 %). Ve srovnání se stejným obdobím před rokem je nejvyšší nárůst počtu čtenářů u suplementů Ego! (+37,5 %) a Pátek Lidových novin (+14,6 %), což koresponduje i s nárůstem počtu čtenářů deníků, do nichž jsou tyto suplementy vkládány. Nejčtenějším suplementem zůstává Blesk magazín TV s 1 249 000 čtenářů na vydání a nárůstem o téměř 1 %.

Čtenost časopisů

V porovnání s předchozími výsledky za 3. a 4. čtvrtletí 2017 vzrostla nejvíce čtenost ekonomických časopisů (+ 14 %), titulů péče o zdraví (+ 13 %) a také motoristických časopisů a časopisů o bydlení a bytové kultuře (obě skupiny + 11 %). Nejčtenějším placeným časopisem byl v období 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018 týdeník Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center s 517 000 čtenářů na vydání (nárůst o 1,6 %). Následující příčky zaujaly tituly vydavatelství Bauer Media Rytmus života s 456 000 čtenářů a TV Max s 439 000 čtenářů (nárůst o 3,3 %). Pořadí nejčtenějších titulů se proti druhému pololetí roku 2017 nezměnilo.

Nejčtenějším bezplatným časopisem byl týdeník 5plus2 vydavatelství MAFRA s 896 000 čtenáři, který vykázal nárůst + 1,1 % proti minulým výsledkům a + 4,6 % meziročně.

Mezi tituly s největším nárůstem čtenářů od předchozích dat patří měsíčník Blesk bydlení (+ 47,1 %), Čas na lásku (+ 40,0 %), Rodinný dům (+ 38,5 %), Koktejl (+ 38, 3 %) a Auto tip Klassik (+ 34,9 %).

Podíváme-li se podrobněji na jednotlivé žánrové skupiny časopisů, je ve srovnání s předchozími výsledky za 3. a 4. čtvrtletí 2017 patrné, že vzrostla nejvíce čtenost ekonomických časopisů (o 14 %), titulů péče o zdraví (o 13 %) a také motoristických časopisů a časopisů o bydlení a bytové kultuře (obě skupiny o 11 %). V případě ekonomických titulů vzrostl počet čtenářů všech tří sledovaných časopisů v rozmezí od 18,5 % u týdeníku Euro po 12,5 % u Ekonomu.

V případě největších skupin časopisů, jako jsou například tituly životního stylu pro ženy, se počet čtenářů zvýšil nejvíce u titulů Dieta (+ 28,6 %) a Moje psychologie (+ 17,8 %) a dále u dvouměsíčníku Kreativ Praktická žena (+11,6 %). U společenských časopisů se zvýšil počet čtenářů u časopisů Interview (o 7,7 %), Exkluzív (o 2,4 %) a Nedělní Blesk (o 1,6 %). Ze zpravodajských týdeníků se zvýšil nejvíce počet čtenářů časopisu Reflex (o 8,8 %), u Respektu (o 4,0 %) a u časopisu Téma (o 1,3 %).

Ve výsledcích výzkumu jsou poprvé publikovány dva tituly vydavatelství Bauer Media, z nichž měsíčník Nostalgie dosáhl 50 000 čtenářů na vydání a časopis Rytmus života Retro 208 000 čtenářů na vydání.

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti, kde jsou také k dispozici tiskové zprávy nebo prezentace.

MEDIA PROJEKT je kontinuální výzkum čtenosti tisku realizovaný pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur ASMEA výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK. Výzkumu se ročně účastní 25 000 respondentů ve věku 12 – 79 let dotazovaných face to face za použití přenosných počítačů (CAPI). Vzorek respondentů je rovnoměrně strukturován podle struktury celkové populace ČR. MEDIA PROJEKT probíhá od roku 1994 a je stále metodicky zdokonalován.