Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Žádná nová reforma směrnice o databázích

Žádná nová reforma směrnice o databázích

Dne 25. dubna zveřejnila Evropská komise výsledky hodnocení směrnice 96/9 / ES o právní ochraně databází. Stalo se tak na základě závěrů konzultace, v které odpověděla i EMMA-ENPA, aby mimo jiné požádala o zachování práva "sui generis" nebo rozšíření jeho rozsahu na tvorbu dat.

Závěrem vyhodnocení konzultace je, že směrnice byla efektivní při harmonizaci ochrany databází v Evropě, ale "neexistují žádné důkazy o tom, že právo sui generis bylo plně účinné při stimulaci investic do evropského databázového průmyslu".

Celkově se Evropská komise domnívá, že zahájení reformního procesu by bylo do značné míry nepřiměřené a rozhodla se zachovat směrnici 96/9 / ES tak, jak je. V současné době tedy nebude předložen návrh na zrušení směrnice o databázích na úrovni EU, což je poměrně pozitivní, jelikož evropské vydavatelské asociace obdržely alarmující zpětnou vazbu, kdy se Komise se ptala, zda má vůbec směrnici na úrovni EU zachovat.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update