Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Bulharské předsednictví zveřejnilo nový text o ochraně osobních údajů

Bulharské předsednictví zveřejnilo nový text o ochraně osobních údajů

Bulharské předsednictví dnes oficiálně zveřejnilo nový text návrhu nařízení o ePrivacy ze dne 4. května 2018. Text byl zveřejněn před diskusí, která o něm proběhne na jednání pracovní skupiny pro telekomunikace dne 16. května a společným zasedáním TELE / DAPIX dne 17. května. Obsahuje některé drobné změny ve srovnání s předchozím textem zveřejněným dne 13. dubna. Na základě souhlasu Rada Evropy v bodě 20 odůvodnění bylo dodáno, že přístup k určitému obsahu webových stránek může být podmíněn souhlasem s ukládáním souboru cookie nebo podobného identifikátoru. Dále je specifikováno, že tato podmíněnost může být v některých případech nepřiměřená, a to v případech, kdy jsou služby poskytovány veřejnými orgány. Takové znění není úplně optimální, protože vede zpět k právní nejistotě, která vyplývá z GDPR a spočívá v tom, že v některých případech může být určitá podmíněnost přístupu k službám legitimní a v jiných případech není.

V článku 10 nebyly zlepšeny záruky, že vydavatelé jsou technicky zajištěni tím, že souhlas uvedený na webových stránkách vede k automatickému a okamžitému odblokování souborů cookie. Rovněž do článku 8 nebyl zahrnut žádný nový výklad, který by odpovídal legitimnímu zájmu nebo informovanému procházení.

EMMA a ENPA se budou dále setkávat se stálými zastoupeními jednotlivých členských zemí, aby vysvětlily, jak lze text návrhu nařízení zlepšit ve prospěch vydavatelů.

Další kroky:

• 16. května: Další schůze pracovní skupiny WP TELE o elektronickém soukromí

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update