Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
26. 4. 2018  |  15.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Připojte se k nám na konferenci Sdělovací prostředky a pluralita: jak restartovat základní pilíř EU

Připojte se k nám na konferenci Sdělovací prostředky a pluralita: jak restartovat základní pilíř EU

EMMA / ENPA vyzývá všechny své členy k účasti na konferenci o svobodě tisku, kterou pořádá Svaz vydavatelů Bulharska ve spolupráci s EMMA / ENPA, Evropskou federací novinářů a s Reportéry bez hranic, ECPMF, Asociací evropských novinářů. Akce se bude konat dne 16. května 2018 v Sofii.

Konference "Svoboda a pluralita médií: Jak restartovat základní pilíř EU" se zaměří na mediální politiku v EU, na otázky spojené se svobodou tisku v jednotlivých zemích EU a obecněji na udržitelnost nezávislého tisku. Představitelé z vydavatelského sektoru, reprezentanti EU a decision makeři se sejdou, aby diskutovali o svobodě tisku v rámci výzvy k upřednostnění otázky svobody a plurality médií v EU v nadcházejících letech.

Potvrzenými řečníky na této konferenci jsou Michal Boni, člen EP; Tomasz Piatek, investigativní novinář; Mirosław Wróblewski, ředitel odboru ústavního, mezinárodního a evropského práva; Václav Štětka, výzkumník a odborník na mediální politiku; Gabor Polyak, ředitel Mertek Media Monitor a mnoho dalších řečníků, kteří budou brzy potvrzeni.

Konference se bude konat v hotelu Hilton Sofia v bulharské Sofii. Více informací o programu a registračním odkazu naleznete zde

Další kroky:

• 16. května: Konference "Sdělovací prostředky a pluralita: jak restartovat základní pilíř EU" v Sofii, Bulharsko.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update