Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Unie vydavatelů má nového výkonného ředitele

4. 4. 2018

Unie vydavatelů má nového výkonného ředitele

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 3. dubna 2018

Do funkce výkonného ředitele Unie vydavatelů byl od začátku dubna jmenován Ing. Václav Mach, který má bohaté profesní zkušenosti nejen z oblasti informačních a komunikačních technologií, ale také ze svého působení v mnoha asociacích, poradních výborech vlády, obchodních komorách, z expertní skupiny Svazu průmyslu a dopravy a z další spolkové činnosti. Za svůj přínos členské základně Americké obchodní komory v Praze při realizaci společného projektu Czech Industry Coalition on Data Protection byl v roce 2016 oceněn titulem The Plus Club Member.

V současné době i nadále aktivně působí jako místopředseda Spolku pro ochranu osobních údajů, tj. v oblasti, která je v době přípravy na zahájení účinnosti evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation) nesmírně aktuální i pro všechny vydavatele tisku.

Václav Mach má rozsáhlé zkušenosti ze svých předchozích manažerských funkcí, zejména v sektoru informačních a komunikačních technologií. V letech 1999 – 2008 stál u zrodu Oskara - třetího mobilního operátora a následně v letech 2008-2017 působil jako Government & Corporate Affairs Director pro oblast střední a východní Evropy ve společnosti Microsoft. Předtím pracoval na různých vedoucích a marketingových funkcích v řadě telekomunikačních společností.

Václav Mach převzal funkci výkonného ředitele Unie vydavatelů v době významných změn trendů na mediálním trhu. Vydavatelé hledají nové formy distribuce jimi vytvářeného obsahu a prosazují co nejlepší podmínky pro jeho uplatnění u čtenářů. Jedná se o přelomové období digitální transformace a také v rámci Unie vydavatelů musí být tyto změny reflektovány. Bude potřeba formulovat nové cíle a poslání v souladu s vývojovými trendy na trhu a tomu přizpůsobit i vlastní organizační strukturu.

„Hlavní cíl svého působení spatřuji v tom, aby Unie vydavatelů poskytovala svým členům potřebnou podporu, efektivně prosazovala zájmy všech vydavatelů a byla tak atraktivní pro co největší počet českých vydavatelů periodického tisku“, uvedl při svém uvedení do funkce pan Václav Mach.

Ve funkci nahradil svého předchůdce Ing. Jozefa Šabľu, který pracoval jako ředitel Unie vydavatelů od srpna 2008. K hlavním úspěchům Unie vydavatelů v době jeho působení patřilo především dosažení snížení sazby DPH pro noviny a časopisy z 15 na 10 procent v roce 2017, na kterém se výrazně podílel, za což mu patří poděkování.

 

Fotografie V. Macha pořídila Radka  Málková

Fotografie 1

Fotografie 2

Fotografie 3

Fotografie 4