Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
13. 11. 2018  |  13.59
Domácí stránka  | Aktuality  | Nový vývoj v souvislosti s irským návrhem zákona o alkoholu

Nový vývoj v souvislosti s irským návrhem zákona o alkoholu

Nový vývoj se objevil v dlouhodobě projednávaném dokumentu – irském zákonu o alkoholu. V prosinci 2015 Irsko navrhlo nový zákon o veřejném zdraví, který zahrnoval přísná omezení reklamy. Přísné opatření zákona byla představena jako úsilí vyřešit národní zdravotní krizi a zahrnovala:

• Zákaz reklamy na 200 metrů od škol, dětských hřišť a veřejné dopravy.

• Obecná omezení propagace a zákaz propagace na základě cen.

• Zákaz reklamy na alkohol v nebo ve "sportovních areálechu".

• Požadavek, aby reklama o produktu byla přísně informativní.

• Omezení objemu reklamního prostoru v publikacích, který by mohl obsahovat alkoholové výrobky.

V roce 2016 se EMMA-ENPA připojila se v této záležitosti k iniciativě AIG a obrátila se a generální ředitelství generálního direktoriátu Connect s vyjádřením silné obavy, že návrh zákona vytvoří jasné překážky obchodu na vnitřním trhu a bude mít významný dopad na odvětví reklamy v Evropě. Proto jsme vyzvali Evropskou komisi, aby posoudila ustanovení zákona, která představují nebezpečí pro obchod na vnitřním trhu, a aby požádala irskou vládu, aby objasnila, jakým způsobem budou tato ustanovení uplatňována v praxi.

V návrhu zákona došlo k řadě změn, včetně povinnosti dodatečných varování týkající se alkoholu; informování veřejnosti v reklamách na přímou souvislost mezi alkoholem a smrtelnými onemocněními, jakož i zavedení vysílacího času pro reklamu na alkoholové výrobky.

Evropská komise byla informována o návrhu zákona v rámci systému notifikace TRIS, což znamenalo, že došlo k tříměsíčnímu zastavení jednání v Irsku, aby Evropská komise mohla analyzovat, zda je text zákona slučitelný s vnitřním trhem. Také další členské státy mohou v této době vyjádřit své připomínky k zákonu.

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update