Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
13. 11. 2018  |  13.59
Domácí stránka  | Aktuality  | EDAA předložila na každoročním summitu v Londýně mechanismus získávání souhlasu

EDAA předložila na každoročním summitu v Londýně mechanismus získávání souhlasu

Dne 28. listopadu se EMMA-ENPA zúčastnily výročního summitu Evropské interaktivní aliance digitální reklamy EDAA. Summit byl celodenní akcí, která se uskutečnila v Londýně, a představila řadu prezentací zainteresovaných stran o tom, jak splnit GDPR, a to zejména pokud jde o důsledky pro online reklamu. Seminář byl představen výkonným ředitelem IAPP Europe a zaměřen zejména na ochranu dat a úlohu správce údajů. Hlavním bodem akce byla prezentace nového programu, který byl vyvinut společností EDAA, aby byl v souladu jak s GDPR, tak s budoucím nařízením o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy): mechanismus souhlasu. Prezentace načrtla, jak by představený mechanismus souhlasu reagoval na legislativní vývoj a jak by fungoval.

Později v průběhu dne proběhlo jednání správní rady EDAA, kde zástupci odvětví diskutovali o několika administrativních otázkách. Bylo dohodnuto, že členové EDAA by měli zůstat rozvážní, pokud jde o mechanismus souhlasu, s ohledem na možný legislativní vývoj v budoucnu.

Tisková zpráva byla zveřejněna ve stejný den po summitu. 

O EDAA: EDAA byla založena koalicí evropského odvětví zastupující inzerenty, sektor reklamních agentur, sektor direct marketingu, reklamní síť a mediální sektor. EMMA i ENPA jsou členy správní rady Aliance.

EMMA-ENPA EU Affairs update