Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Novelizace AVMSD: Revize vyjednávacího mandátu Rady

Novelizace AVMSD: Revize vyjednávacího mandátu Rady

Dne 27. října 2017 se estonské předsednictví Rady sešlo se zástupci z členských států, aby projednalo revizi svého mandátu k vyjednávání o novele směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Návrh obsahující tyto body revize byl zveřejněn serverem Politico ve třech částech ve stejný den.

Dokument se zaměřuje především na vnitrostátní mediální předpisy, transparentnost v oblasti vlastnictví médií, normy ochrany dětí před škodlivým obsahem. Nicméně nezpochybňuje stanovisko představené výborem CULT k izolovaným reklamním spotům (článek 19), ani k rozsahu působnosti směrnice (článek 1). Navíc z kontaktů v Radě Evropy se EMMA-ENPA dozvěděla, že Rada bude nadále používat obecnou dohodu předsednictví jako základ pro další diskuse v rámci trialogu. Stejný zdroj také informoval, že diskuse v trilogu jsou stále protahovány a dosud se nedotkly témat rozsahu působnosti a izolovaných reklamních spotů. EMMA-ENPA bude nadále sledovat situaci a setkávat se se stálými zastoupeními.

Další kroky:

• 20. - 21. listopadu: schůze skupiny pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS).

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update