Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Autorská práva: Diskuse Rady Evropy a novinky z Evropského parlamentu

19. 9. 2017

Autorská práva: Diskuse Rady Evropy a novinky z Evropského parlamentu

Pracovní skupina pro duševní vlastnictví v Radě projednala první návrh kompromisního textu estonského předsednictví o autorských právech na zasedání, které proběhlo 11. a 12. 9. 2017.

Jak bylo již zmíněno, návrh kompromisu přinesl dvě možnosti formulace článku 11 zavádějícího právo vydavatelů tisku: možnost A představující podstatné oslabení práva, zejména z důvodu vyloučení úryvků; možnost B spočívající v nahrazení práva presumpcí.

Výsledky zasedání pracovní skupiny pro duševní vlastnictví:

• Existuje blokující menšina (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie a Německo), která podporuje právo tiskových vydavatelů;

Velká většina členských států je proti vytvoření odvozeného práva (Nizozemsko, Polsko, Belgie, Finsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovensko, Lucembursko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Švédsko a Slovinsko).

• Měl by být vyvíjen větší tlak na národní vlády.

V Parlamentu došlo k třem hlavním krokům postupu:

Hlasování výboru JURI bylo odloženo na listopad.

• Zatím proběhly dvě stínové schůzky s předběžnými výměnami názorů (zatím se nejednávají o kompromisních změnách);

Další schůzka se stínovými zpravodaji je stanovena na 26. září (pravděpodobně však nebude v tomto termínu projednán článek 11).

Další kroky:

• 20.-21.-22. září: další zasedání pracovní skupiny pro duševní vlastnictví.

• 26. září: další stínová schůze výboru JURI.

• 27. září: hlasování ve výboru LIBE.

• 3. října: zasedání pracovní skupiny pro intelektuální vlastnictví.

• listopad 2017: hlasování ve výboru JURI.

EU Affairs Update for EMMA & ENPA members