Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | KONFERENCE: Ochrana osobních údajů – jste dobře připraveni na GDPR?

13. 9. 2017

KONFERENCE: Ochrana osobních údajů – jste dobře připraveni na GDPR?

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost ve všech státech Evropské unie, včetně České republiky nové nařízení na ochranu osobních údajů, známým pod názvem GDPR neboli General Data Protection Regulation. Tím se zásadně mění pravidla ochrany osobních údajů a zavádí se vysoké sankce za jejich porušování. Připravit na něj by se měly všechny subjekty, které jakýmkoliv způsobem zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Týká se to tedy nejen zadavatelů, kteří shromaždují kontakty na zákazníky, ale i vydavatelů, kteří pracují se svou předplatitelskou bází.

Proto se Unie vydavatelů rozhodla uspořádat na téma GDPR konferenci.

 

Ochrana osobních údajů – jste dobře připraveni na GDPR?

Termín konání: 14. září 2017

Místo konání: Hotel Angelo – Anděl, Praha

 

Účastnický poplatek:

Early Bird (do 21. 8. 2017) – 1.490 Kč – nečlen Unie vydavatelů; 890 Kč – člen Unie vydavatelů

Od 22. 8. 2017 – 2.490 Kč nečlen Unie vydavatelů; 1.490 Kč – člen Unie vydavatelů

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konference se uskuteční pod odbornou patronací Rady pro mediální právo Unie vydavatelů.

Konference se bude konat od 9.00 do 15. hodin s obědem.

Program konference

(V programu konference může ještě dojít ke změnám)

9.00                    Zahájení konference zástupcem Unie vydavatelů

9.05 – 11.30       Obecné nařízení o ochraně osobních údajů aneb co nás čeká a nemine
                             
(Mgr. Eva Škorničková – členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR
                              k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů) 

·      Hlavní důvody přijetí GDPR

·      Výše sankcí za nedodržení pravidel GDPR

·      Definice osobních údajů nově

·      GDPR principy zpracování osobních údajů

·      Právní tituly zpracování osobních údajů podle GDPR

·      Požadavky na souhlas subjektů údajů

·      Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

·      Výrazně posílená práva subjektů osobních údajů

·      Tzv. princip zodpovědnosti podle GDPR

·      Povinný pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho role ve společnosti

·      Nová role dozorových úřadů

·      Osobní údaje v pracovně právní agendě

·      Jak správně a účinně zavést nové nařízení v praxi

9.30 – 9.45         V průběhu 1. bloku bude zařazen Coffee break

11.35 – 12.35     GDPR – specifika vydavatelské praxe
                              (Rada pro mediální právo – předseda JUDr. Vladan Rámiš a její další členové)

·      Změny ve využívání osobních údajů v redakční praxi

·      Specifika ochrany dat v digitální sféře a vydavatelská praxe

·      Změny v komerčním vytěžování dat z hlediska vydavatelů

·      Další krok – E-privacy?

12.40 – 13.20     Oběd

13.25 – 14.25     Kybernetická a informační bezpečnost
                              (Ing. Aleš Špidla – prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti)

·      Kybernetická a informační bezpečnost jako součást bezpečnostní kultury firmy

·      Proč je kybernetická a informační bezpečnost základní prvkem pudu sebezáchovy firmy

·      Jak uchopit hodnotu informací a jak s ní pracovat

·      Jak zavést a řídit kybernetickou a informační bezpečnost ve firmě

·      Současné trendy

14.25 – 15.00     Diskuze a závěr

Závaznou přihlášku zašlete na e-mail: unie@unievydavatelu.cz

Závazné podmínky naleznete ZDE