Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
26. 4. 2018  |  15.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Klíčové argumenty pro snížení sazby DPH i pro digitální tisk

Klíčové argumenty pro snížení sazby DPH i pro digitální tisk

Tento návrh je dobrovolný, ponechává členským státům větší flexibilitu, umožňuje jim upravit své sazby podle nich, a respektuje tudíž zásadu subsidiarity. Kromě toho, tento návrh řeší stávající nerovný přístup k členským státům s ohledem na jejich schopnost uplatňovat na publikace nižší sazby, jelikož pouze menší část států získala možnost uplatňovat na tištěné publikace super-snížené nebo nulové sazby DPH.

Návrh je technologicky neutrální: vydavatelé tisku rozšiřují profesionální redakční obsah prostřednictvím všech dostupných platforem, které čtenáři a zákazníci používají, aby získali přístup k těmto informacím: tištěná forma, počítače, tablety, mobilní zařízení atd. Vydavatelé tisku tudíž drží krok s vývojem digitální ekonomiky a potřebami spotřebitelů, přičemž pokračují v poskytování rozmanitého a pluralitního tiskového obsahu. Nejdůležitější je to, že spotřebitelé vnímají tento obsah jako tiskový produkt, bez ohledu na platformu, na které je dodáván. Jeho základním cílem zůstává potřeba informovat občany s použitím profesionálního redakčního obsahu ať už v tištěné nebo digitální formě.

Tento návrh by měl motivovat rozvoj nových obchodních modelů a podpořit úsilí vydavatelů poskytovat čtenářům žurnalistický obsah a zároveň být schopen investovat do digitálních technologií. Vydavatelé tisku ve skutečnosti investují do tvorby a šíření obsahu tisku v digitálním prostředí stejné nebo dokonce vyšší prostředky než do tištěných periodik. 

Tento návrh také reaguje na rostoucí poptávku čtenářů po profesionálním novinářském obsahu a inovativních službách v digitálním prostředí a je jejím odrazem. Čísla ukazují neustálý nárůst počtu čtenářů na digitálních platformách. Výnosy však tento trend neodrážejí, protože reklamu z velké části ovládají noví hráči na digitálním trhu (sociální sítě, vyhledávače atd.) a placené služby dosud nejsou schopny pokrýt investice vydavatelů, na rozdíl od výnosů z tištěných médií. Pokud vy Evropský parlament umožnil zemím snížit sazby DPH na digitální publikace, pomohl by vydavatelům udržet vysokou úroveň investic do redakčního obsahu při zachování co nejnižší možné ceny pro čtenáře.

Vydavatelství tisku v Evropě hraje klíčovou roli v oblasti vzdělávání a gramotnosti prostřednictvím rozvoje kritického myšlení, šíření znalostí a informací, a také tím, že podporuje demokratickou diskusi. Očekává se, že přístup k obsahu na všech platformách pro co možná nejvíce čtenářů bude obzvláště výhodný pro mladou generaci, pro kterou význam digitálních platforem jako zdroje zpravodajství neustále roste a také pro skupiny obyvatel s nejnižšími příjmy, jimž by pokles cen umožnil snadnější přístup k informacím, což má zásadní význam pro zajištění demokratických hodnot, plurality médií a kulturní rozmanitosti v Evropě.

Svoboda tisku je jednou ze základních hodnot našich evropských demokratických společností. Pokud jde o úroveň ochrany svobody tisku, která je významným prvkem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a Listiny základních práv, neměly by orgány s rozhodovací pravomocí na úrovni Evropské Unie i národních států dělat mezi tištěným a digitálním tiskem žádné rozdíly. Je proto důležité zajistit, aby evropská legislativa a politika, včetně daňové politiky a DPH, nebyly v rozporu a nevytvářely překážky pro prosazování svobody tisku a dostupnost profesionálních zpráv, názorů a analýz. Uplatňování základní sazby DPH na digitální prostředí je překážkou investic vydavatelů do digitálních obchodních modelů. Je také překážkou pro přístup občanů k profesionálnímu zpravodajskému obsahu v digitálním prostředí.

Zdroj: ENPA a EMMA