Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
26. 4. 2018  |  15.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Cesta k jednotné sazbě DPH pro tištěné i digitální publikace

Cesta k jednotné sazbě DPH pro tištěné i digitální publikace

Většina členských států EU v současné době uplatňuje na tištěné noviny a časopisy snížené, super snížené nebo nulové sazby DPH kvůli demokratické hodnotě, kterou tištěné noviny a časopisy poskytují občanům, ale také proto, že mají klíčový význam pro vzdělávání, kulturní rozmanitost a pluralitu.

V této souvislosti byl předložen Radou EK návrh změny Směrnice 2006/112/ES,  která nabízí možnost všem členským státům uplatňovat sníženou sazbu, super-sníženou sazbu i nulovou sazbu nejen na tištěné, ale i na digitální noviny a časopisy.

To je ze strany všech vydavatelů tisku z celé Evropy vysoce očekávanou událostí a je to také považováno za nezbytný příspěvek k udržitelnému rozvoji tohoto odvětví, protože současná situace způsobuje vydavatelům tisku řadu překážek, protože neodráží vývoj jejich titulů v digitálním prostředí.

Tento návrh je dobrovolný, ponechává členským státům větší flexibilitu, umožňuje jim upravit své sazby podle nich a respektuje tudíž zásadu subsidiarity. Kromě toho, tento návrh řeší stávající nerovný přístup k členským státům s ohledem na jejich schopnost uplatňovat na publikace nižší sazby, jelikož pouze menší část států získala možnost uplatňovat na tištěné publikace super-snížené nebo nulové sazby DPH.

Zda tento návrh projde, se ukáže na příští schůzi Rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin), která se má znovu sejít k jeho projednání 23. května 2017. Ke hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu by mělo dojít 31. května letošního roku. Pokud by návrh v Radě Ecofin neprošel nebo pokud by nebyl přijat do června 2017, bude tato diskuse součástí širší reformy DPH, která začne být projednávána příští podzim a její projednání bude s největší pravděpodobností trvat několik let.

Zdroj: ENPA a EMMA