Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | 13. ročník soutěže Časopis roku 2016 byl vyhlášen

22. 2. 2017

13. ročník soutěže Časopis roku 2016 byl vyhlášen

Dne 1. února 2017, zahájila Unie vydavatelů třináctý ročník soutěže Časopis roku. Vydavatelé mohou své tituly přihlásit do středy 22. února 2017 do 14.00 hodin. V letošním roce mohou jednotlivé časopisy soutěžit o ocenění v celkem dvanácti kategoriích. 

Sekce časopisů Unie vydavatelů pořádá Časopis roku především proto, aby prostřednictvím této prestižní akce upozornila zadavatele reklamy, mediální agentury a další odbornou i laickou veřejnost na skutečnost, že časopisy jsou i v dnešní době neustále se vyvíjejícím mediálním odvětvím, ale i proto, aby ocenila ty, kteří se na úspěchu jednotlivých titulů v průběhu roku podíleli.

Pro letošní ročník Unie vydavatelů připravila pro soutěžící několik změn. Byla vytvořena speciální kategorie s názvem Vaření jako životní styl pro časopisy, které se zabývají tématikou vaření, potravinami, stolováním a novinkami z oblasti gastronomie. Významnou novinkou tohoto ročníku je uvedení kategorie s názvem Cena čtenářů, do které automaticky postoupí všechny přihlášené tituly a jejich čtenáři pro ně budou moci hlasovat prostřednictvím SMS.

I pro tento ročník je soutěž otevřena všem titulům, které jsou registrovány v Databázi periodického tisku Ministerstva kultury ČR, s periodicitou alespoň čtyřikrát ročně, a které lze na základě jejich obsahového zaměření zařadit do některé ze soutěžních kategorií. Jednotlivé kategorie i letos budou vycházet z obsahového zaměření titulů, které mohou být vydávány jak v tištěné, tak i v digitální podobě.

Časopisy budou hodnoceny především podle své úspěšnosti na mediálním trhu, toho, jak odpovídají současným trendům, podle svého grafického provedení a obsahové úrovně. Tento způsob hodnocení se bude týkat prvních deseti kategorií. Kategorie XI. Objev roku bude hodnocena podle jedinečnosti obsahového konceptu, přehlednosti a srozumitelnosti, grafického designu a inovativnosti projektu. Kategorie XII. Obálka roku zůstává beze změn.

Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vybere cca 30členná porota složená z mediálních odborníků, zástupců zadavatelů inzerce a agentur, umělců a studentů mediálních oborů 3–7 nejlepších titulů v každé kategorii, které postoupí do kola druhého. V něm bude další cca 15členná porota podobného složení vybírat dle výše uvedených kritérií vítěze jednotlivých kategorií.

Z vítězných titulů prvních deseti kategorií bude na základě výsledků druhého kola a dat o vývoji tržních ukazatelů vybrán a vyhlášen celkový vítěz letošního ročníku, který získá ocenění Časopis roku 2016.

Časopis, který ve veřejném hlasování obdrží nejvíce hlasů od čtenářů, získá ocenění Cena čtenářů 2016.

Kategorie soutěže pro ročník 2016:

I. Kategorie – Sport a hobby

V kategorii soutěží tituly žánrových a obsahových kategorií – sportovní časopisy, motoristické časopisy, časopisy věnující se jednotlivým druhům hobby aktivit typu myslivost, rybaření, kynologie aj., časopisy o cestování.

II. Kategorie – Bydlení a zahrada

V kategorii soutěží časopisy žánrově a obsahově zaměřené na téma domů, bytů, architektury, bytového designu, zahrad, chalupaření a kutilství.

III. Kategorie – Populární věda a technika

V kategorii soutěží časopisy žánrově a obsahově zaměřené na popularizaci různých oborů vědy – historie, přírodní obory, zajímavosti ze světa vědy a techniky (tj. i IT tituly pro širší veřejnost).

IV. Kategorie – Vaření jako životní styl

V kategorii soutěží časopisy s obsahem věnovaným tématice vaření, potravin, stolování, novinek v oblasti potravin a receptům.

V. Kategorie – Životní styl

Magazíny o módě, kosmetice a životním stylu pro ženy i muže vydávané v luxusnějším provedení.

VI. Kategorie – Ženský svět

Časopisy zaměřené na ženy, které se starají o domácnost, děti a pečují o svůj zevnějšek i zdraví.

VII. Kategorie – Děti a mládež

Časopisy pro uvedenou věkovou skupinu čtenářů.

VIII. Kategorie – Zpravodajství a ekonomika

Časopisy zaměřené na politiku, ekonomii, podnikání.

IX. Kategorie – Volný čas

Časopisy jako televizní průvodci, křížovky, sudoku a podobné hry.

X. Kategorie – Svět a společnost

Časopisy zajímavostí doma i ve světě a společenské tituly, život celebrit, zprávy ze společnosti.

XI. Objev roku 2016

V této kategorii soutěží nové tištěné i digitální časopisecké tituly, jejichž vydávání bylo zahájeno v roce 2016, a jejich periodicita je nejméně 4x ročně, v roce 2016 vyšlo alespoň jedno číslo a v době přihlášení do soutěže časopis stále vychází.

XII. Obálka roku 2016

Do této kategorie může být přihlášena i obálka časopisu, který soutěží v jiné kategorii, případně více obálek jednoho titulu vydaných v roce 2016.

 

Časopis roku 2016

               V této kategorii je vyhodnocován celkový vítěz soutěže z vítězů jednotlivých kategorií.     

               Časopisem roku může být titul, který splní tyto podmínky:

-  umístil se na 1. místě v kategorii, do níž byl přihlášen (I. – X.),

-  v roce 2016 dosáhl co nejlepšího celkového meziročního růstu ukazatelů prodaného nákladu, čtenosti, hrubého inzertního příjmu a počtu inzertních stran podle monitoringu inzerce, tedy tzv. objektivních kritérií,

-  dosáhl nejlepšího hodnocení poroty.

Body udělené porotou a objektivní kritéria budou mít v celkovém hodnocení poměr 50:50.

 

Cena čtenářů 2016

-  Do této kategorie postupují automaticky všechny tituly, které byly přihlášeny do kategorií I. – XI.

-  hlasování bude probíhat prostřednictvím prémiových SMS

-  časopis, který získá nejvíce hlasů, obdrží „Cenu čtenářů 2016“

 

Vyhlášení výsledků soutěže je plánováno na 4. května 2017 ve večerních hodinách.

 

Níže naleznete statut letošního ročníku soutěže, formuláře přihlášek pro soutěžní kategorie I. – X. a pro kategorii XI. Objev roku a XII. Obálka roku.

Případné dotazy k soutěži zodpoví sekretariát Unie vydavatelů

(kontakt: Unie vydavatelů, Na Florenci 1055/35, Praha 1,

 tel.: 222 329 730, e-mail: unie@unievydavatelu.cz).

 

Přihlašovací poplatek činí 2 800,- Kč bez DPH za každou podávanou přihlášku. Každý nominovaný titul do jakékoli kategorie musí mít svoji přihlášku.

Upozorňujeme vydavatele, aby se při přípravě přihlášek podrobně seznámili se statutem a vyplnili řádně všechny části přihlášek, a zároveň zaslali i další povinné podklady

Statut soutěže

Přihláška pro kategorie I. - X.

Přihláška Objev roku

Přihláška Obálka roku