Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže – pozvánka na konferenci

19. 9. 2016

Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže – pozvánka na konferenci

Jedná se o odborné setkání zástupců vydavatelů, vzdělávacích organizací, státní správy a dalších zainteresovaných osob na téma, jehož cílem je vzbudit veřejný a oficiální zájem o čtení periodického tisku dětmi a mládeží s cílem podpořit vzdělání dětí i tisk jako mediatyp. 

Konference probíhá pod záštitou Ministertva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Radní proškolství a evropské fondy Mgr. Ropkové z Magistrátu Hlavního města Prahy.

Mediálními partnery jsou MediaGuru a Učitelské noviny.

Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 12. září na e-mailové adrese: unie@unievydavatelu.cz

 

Role tiskových médií ve vzdělávání mládeže

19. září 2016 od 9.00 hodin, Magistrát Hl. m. Prahy


Program a vystupující:

A. blok vystoupení – Jak čte česká mládež tištěná média

Vývoj čtenářských preferencí české mládeže – Jan Tuček, ředitel agentury STEM/MARK

Důsledky současného stavu čtení na vzdělanost mládeže – Mgr. Zuzana Janotová, Odbor hodnocení vzdělávací soustavy České školní inspekce

Vliv mediálních platforem na psychiku mládeže – MUDr. Martina Celecká, dětský psychiatr

B. blok vystoupení – Mediální výchova nestačí

Mediální výchova, motivace ke čtení a budování čtenářských návyků – PhDr. Václav Mertin, Katedra psychologie, FF Univerzity Karlovy

Úspěšný model podpory čtení u dětí mladšího školního věku – Projekt Čtenář společnosti SCIO,  Eliška Sovová a Kristýna Fischerová garantky projektu

Přehled příkladů realizace projektů zaměřených na rozvoj vztahu dětí a mládeže k periodickému tisku v zahraničí, Jozef Šabľa, ředitel Unie vydavatelů

Závěr konference – Tomáš Tkačík, prezident Unie vydavatelů