Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Martin Sorrell říká, že noviny působí intenzivněji

1. 6. 2015

Martin Sorrell říká, že noviny působí intenzivněji

Sir Martin Sorrell, CEO největšího světového reklamního holdingu WPP ohodnotil noviny jako zvlášť účinné reklamní medium. Prostřednictvím intenzivního a častého užívání novin jsou reklamní sdělení více ukotvena ve srovnání s použitím jiných médií.

Martin Sorrell zdůraznil úlohu novin, napsal Wall Street Journal. A doplnil: Noviny našly nového spojence, kterým není nikdo menší, než šéf největšího světového reklamního koncernu.

Veřejná vyjádření Martina Sorrella je možno shrnout tak, že znovu zdůraznil hodnotu novin jako reklamního média. Dosud se k tisku významné osoby reklamní průmyslu vyjadřovaly kriticky, formuloval Sorrell opačný názor.

 

Noviny jsou efektivnější

Existuje nyní argument týkající se efektivity novin a časopisů i v jejich tradiční formě. Mohou být efektivnější, než jim dávají lidé kredit, citoval londýnský The Times šéfa WPP.

Ne absolutné délka užívání jednotlivého média je relevantní pro jeho reklamní působení, řekl Sorrell. Relevantní pro efektivitu je daleko více zaujetí, také vztah a intenzita, s níž je čtenář s médiem v kontaktu.

Intenzivní užívání je relevantní pro reklamní účinnost

Sorrell míní, že noviny mají ve smyslu zaujetí velké přednosti před jinými médii. Noviny se nevyznačují jen vysokou vázaností mezi čtenářem a listem, ale čtenáři jsou v případě novin zaměřeni a koncentrováni zcela na to, co čtou.

Proto také reklamní sdělení v novinách lépe ukládají do paměti, než reklamu v televizi nebo onlinu. Je logické, že když čtenář stráví 40 minut s novinami, je pravděpodobné, že paměť si věci uchová.

Sorrell se vyjádřil také k tomu, jak tuto vlastnost novin vysvětlit zadavatelům reklamy. Jak citoval The Times, řekl, že inzerenti by v budoucnu měli více hledět na měření zaujetí, než se zabývat časem, který s médiem spotřebitelé stráví.

zdroj: www.die-zeitungen.de