Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Digitální média  | Proč inzerovat v denících  | Případové studie  | Deset argumentů pro noviny - prezentace ZMG

21. 10. 2013

Deset argumentů pro noviny - prezentace ZMG

Prezentace Německé novinové marketingové společnosti ZMG podtrhuje nejdůležitější kvantitativní a kvalitativní argumenty, které zdůrazňují úlohu novin jako silného a efektivního reklamního média. Některé z argumentů lze uplatnit na noviny obecně, bez ohledu na to, o jakém národním reklamním trhu se hovoří. Pro důležitost těchto argumentů publikujeme prezentaci v rozšířené podobě v českém překladu.

Více informací