Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Shredded Wheat

Tato zpráva je věnována případové studii o efektivnosti druhé reklamní kampaně značky cereálních výrobků Shredded Wheat, která se uskutečnila v roce 2008 a na rozdíl od předchozí s nižším rozpočtem 1,2 mil liber v televizi a 0,5 mil. liber v tisku. Na rozdíl od první kampaně bylo v roce 2008 cílem zasáhnout více cílové skupiny, které jsou méně citlivé na ceny, pro což jsou noviny vhodnějším mediem. Také z hlediska cíle kampaně, kterým bylo prezentovat značku jako leadera v oblasti zdravé výživy mezi cereáliemi se noviny jako důvěryhodné medium jevily jako optimální reklamní nosič. Úspěšnost volby multimediálního mixu prokázala následná měření. Novinová reklama přinesl 5,1 % nárůst prodeje během kampaně i v dlouhodobějším horizontu. To byl větší nárůst díky tisku než v předchozí kampani v roce 2006. O 18 % se navýšil počet spotřebitelů, kteří se rozhodli produkty značky vyzkoušet. Novinové inzeráty zvýšily emocionální hodnotu značky o 30 %.

Více informací