Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Volksbank Ueberlingen

Případová studie o výzkumu kampaně banky Volksbank Ueberlingen, která proběhla v německém regionálním deníku Suedkurier a prostřednictvím portálu suedkurier.de využila i online prezentačních prostředků. Kampaň byla zaměřena na podpoření bankovních produktů i vytvoření image Volksbank Ueberlingen, a to při využití mediálního mixu výše uvedených mediatypů. Výsledky následného výzkumu ukázaly, že tištěná inzerce má lepší přímý účinek na osoby, které užívají tištěná a online média současně. V průměru je používáním online a tištěných médií dosaženo 10 procentní zlepšení povědomí o značce. Významný účinek při používání online a tištěných médií se projevil i v oblasti aktivizační síly reklamních sdělení. Čtenáři tištěných i online médií byli spíše povzbuzeni k návštěvě webové stránky Volksbank Ueberlingen, než jedinci užívající pouze jeden zdroj informací. Znamená to, že online média posilují pozornost, jež je věnována inzerci v tisku a naopak tištěná média posilují vnímání reklamy na internetu.

Více informací