Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Výzkumy tisku  | Starchmetrix  | PREZENTACE 1. ETAPY VÝZKUMU STARCHMETRIX 29. 1. 2014

7. 2. 2014

PREZENTACE 1. ETAPY VÝZKUMU STARCHMETRIX 29. 1. 2014

Dne 29. 1. 2014 proběhla prezentace souhrnných výsledků první fáze realizace roční etapy výzkumu StarchMetrix, který pro Sekci časopisů Unie vydavatelů provádí agentura GfK Czech. Základní principy a metodika výzkumu již byla odborné veřejnosti prezentována v minulosti několikrát. Agentura uskutečnila nejdříve samostatně a posléze také ve spolupráci se Sekcí časopisů Unie vydavatelů dva pilotní výzkumy aplikace metodiky výzkumu StarchMetrix na českém časopiseckém trhu.

StarchMetrix je významný a inovativní především tím, že poskytuje na základě jednotné metodiky poznatky o zásahu a vlivu inzerce publikované v tištěných médiích, nejen o zásahu nosiče reklamy. Tak posouvá data o tiskových médiích směrem k datům, která v jisté míře poskytují výzkumy sledování televize a návštěvnosti internetu. Předností StarchMetrixu ovšem je to, že mimo zásahu inzerce podrobněji zkoumá její vliv na chování spotřebitelů a jejich nákupní rozhodování.

Výzkum byl vyvinut v USA, kde také dosáhl statutu one currency výzkumu tiskového trhu a jeho aplikace se šíří do řady vyspělých zemí. Také vydavatelé tisku v ČR se setkávají se stále naléhavějším požadavkem zadavatelů reklamy a mediálních agentur na data o zásahu konkrétních inzerátů publikovaných v tisku, která právě StarchMetrix poskytuje.

V září 2013 byla zahájena roční realizace výzkumu rozdělená do 4 čtvrtletních etap, v jejímž rámci bude do konce srpna zkoumána inzerce v celkem 76 titulech časopisů z různých žánrových skupin. Do výzkumu je na dobu celého roku zařazeno 10 titulů a zbytek je dotazován vždy v jednom čtvrtletí.

Výsledky první etapy realizace výzkumu, která se uskutečnila v září až listopadu 2013, byly prezentovány 29. ledna 2013 zástupcům vydavatelů, mediálních agentur, zadavatelů reklamy a odborného tisku. V rámci první etapy bylo dotazováno 5 559 respondentů na celkem 694 reklam publikovaných v 31 vydání 24 titulů časopisů. Výzkum prokázal vysoký zásah a efektivitu inzerce publikované v časopisech. Jako doklad lze uvést

 

- průměrná míra zaznamenání reklam dosáhla 57 %, což je více než mezinárodní průměr,

- maximální míra zaznamenání některých reklam dosáhla až 90 %,

- 85 % respondentů si spojilo reklamu se značkou inzerenta,

- 60 % respondentů reagovalo na publikovanou reklamu

- nákupní aktivita respondentů bylo o 50 % vyšší v případě zaznamenání reklamy

- opakování inzerátu zvyšuje synergický efekt jejího působení o 15 až 30 %

 

Důležitým cílem realizace současné roční etapy je také získání benchmarků pro posuzování účinnosti inzerce v tisku a návratnosti inzertních investic. Na jejich základě bude možné podrobně hodnotit efektivitu jednotlivých inzerátů v rámci titulů stejné žánrové skupiny, ve srovnání s jinými publikovanými inzeráty či s inzeráty značek působících ve stejné komoditě.

Prezentace ke stažení zde.