Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Výzkumy tisku  | B2B  | Prezentace výzkumu B2B  | Specializovaný výzkum B2B časopisů

17. 4. 2013

Specializovaný výzkum B2B časopisů

Dne 17. dubna 2013 byly prezentovány výsledky specializovaného výzkumu B2B časopisů, který pro Sekci časopis Unie vydavatelů uspořádala výzkumná agentura Millward Brown Czech Republic.

Cílem výzkumu B2B časopisů bylo získat aktuální hodnověrné údaje o vnímání tohoto segmentu časopiseckého trhu, jehož tituly nejsou součástí one currency výzkumu čtenosti Media projekt a většina z těchto titulů není auditována v systému ABC ČR, a proto je třeba získávat data jiným způsobem. Přitom poznatky o B2B časopisech mohou vydavatelé využít při efektivním prodeji inzertní plochy v těchto titulech i k dalším cílům.

Výzkum byl rozdělen do dvou částí. První část proběhla jako kvantitativní výzkum zaměřený na získání poznatků o pozici a vnímání této skupiny časopisů u decision makerů působících v hlavních oborech, které jsou obsahem B2B časopisů. V rámci výzkumu byly dotazovány dvě skupiny respondentů – předplatitelé B2B časopisů a manažeři firem z některých komoditních skupin jako skuteční nebo potenciální inzerenti v B2B tisku.

Druhá část výzkumu proběhla na konkrétních inzertních kampaních publikovaných v několika B2B časopisech na přelomu roku 2012 a 2013. Při zkoumání těchto kampaní bylo využito několik kvalitativních metod, například technologie oční kamery.

Hlavní výsledky výzkumu jsou shrnuty v níže přístupných prezentacích.

 

Prezentace:

P. Průšová

L. Rezler

 

Fotky:

1

2

3