Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce  | 9. brunch časopisů pořádaný Sekcí časopisů Unie vydavatelů na téma Značky v zemi slev

14. 6. 2012

9. brunch časopisů pořádaný Sekcí časopisů Unie vydavatelů na téma Značky v zemi slev

tapeta

Sekce časopisů Unie vydavatelů uspořádala 14. června 2012 v Konferenčním centru U Hájků v Praze letošní druhý a celkově devátý diskusní brunch časopisů. Téma tohoto brunche bylo Značky v zemi slev a jak už z názvu vyplývá, panelisté a účastníci diskutovali o specifickém postavení a fungování komoditních značek na českém spotřebním trhu a důsledcích těchto zvláštností pro mediální trh.

V úvodní výměně názorů se utkaly dva týmy panelistů - tým zdůrazňující úlohu značek na českém trhu, jehož členy byli David Brada (Attention!Media), Tomáš Poucha (Savoir Faire) a Veselin Vačkov (MAFRA). Naopak opačné argumenty hájila trojice panelistů ve složení Josef Havelka (Sanoma Media Praha), Radek Jalůvka (Ipsos) a Michal Štádler (Tesco). Obě strany hájily své pozice argumenty využívajícími výzkumné zdroje, informace z odborného tisku i širší zkušenosti z vlastní praxe.

M. Štádler ve svém příspěvku zdůraznil, že každá značka, která se nepojí se skutečně obsažným a silným příběhem, je nahraditelná a tudíž slabá. David Brada upozornil na to, že funkce značek je různorodá. Například jejich přítomnost ve velkých prodejnách umožňuje spotřebiteli snadnější orientaci. Na případech značek Tescoma a remoska také demonstroval různou cestu českých značek ke světovosti. Radek jalůvka se zaměřil především na proces úpadku značek a charakteristické rysy, které jej provází, jaké je například odtržení značek a skutečných produktů, komoditizace apod. V. Vačkov upozornil na významný fakt, že periodický tisk téměř nepracuje se slevami. Naopak tisk a novináři jsou přátelé značek. Josef Havelka vystoupil mimo jiné s tezí, že marketéři většinou nerozumí businessu, a to se pak projevuje v tom, jak se značkami zachází. Upozornil, že přibližně 80 procent značek je slabých a zaměnitelných a je otázkou, zda má smysl investovat do jejich rozvíjení a nevěnovat se spíše slevám. Tomáš Poucha se zabýval otázkou, jak změnit situaci na českém trhu ve prospěch značek. Zdůraznil, že se v tomto směru projevuje nerozvinutost českého trhu a také nízké vzdělání českých spotřebitelů, pokud jde o záležitost značek. Proto zdůraznil právě úlohu edukace spotřebitelů, která je důležitější než různé marketingové triky prováděné se značkami.

V následné diskusi, do které se zapojili i posluchači, upozornila P. Průšová (MillwardBrown Czech Republic), že růst tržní ceny řady značek je svědectvím jejich obecné důležitosti na trhu jako celku. J. Janoušek (AKA) upozornil, že i když reklama nebude vytvářet a podporovat značky, neznamená to její konec, ale pouze proměnu, byť závažnou. Reklama a marketing budou muset reagovat na to, že spotřebitelé již budou vždycky rychlejší v získávání informací o výrobcích prostřednictvím moderních komunikačních sítí, než klasická reklama.

Součástí programu brunche byla také prezentace případové studie o zvláštnostech fungování značky speciálně zaměřeného časopisu, kterou představil účastníkům šéfredaktor časopisu Moderní byt Petr Tschakert, a prezentace výkonného ředitele agentury Ipsos Tambor Radka Jalůvky.

Atraktivitu tématu brunche potvrdila účast téměř 80 odborníků z řad zadavatelů reklamy, mediálních agentur, vydavatelů a výzkumu trhu. Novinkou brunche bylo také hlasování posluchačů o přesvědčivosti argumentů přednesených jednotlivými panelisty v diskusi. Posluchači v hlasování dali na závěr diskuse spontánně najevo, že jsou toho názoru, že má cenu na českém trhu značky dále rozvíjet. Účastníci reprezentující zadavatele inzerce a mediální agentury se mohli zúčastnit „předbrunchové“ ankety a zapojit své názory a dotazy do diskuse. Z účastníků ankety byla vylosována účastnice, která obdržela tablet iPad3.

Jednotlivé prezentace budou v nejbližších dnech umístěny na webové stránce na podporu časopisů www.webcasopisu.cz v sekce věnované brunchům. Po zpracování tam budou umístěny také videozáznamy jednotlivých vystoupení a tak se s nimi budou moci seznámit všichni zájemci.

 

Prezentace:

TÝM PRO:

David Brada, Attention!Media

Tomáš Poucha, Savoir Faire

Veselin Vačkov, Mafra

 

TÝM PROTI:

Josef Havelka, Sanoma Media Praha

Radek Jalůvka, Ipsos

Michal Štádler, Tesco

 

PŘÍPADOVÉ STUDIE/PREZENTACE:

David Brada, Attention!Media

Radek Jalůvka, Ipsos

Petr Tschakert, Moderní byt


VIDEO:


FOTKY:

David Brada, Attention!Media

Tomáš Poucha, Savoir Faire

Veselin Vačkov, Mafra

Josef Havelka, Sanoma Media Praha

Radek Jalůvka, Ipsos

Michal Štádler, Tesco

Petr Tschakert, Moderní byt

 

Unie vydavatelů plánuje v letošním roce uspořádání ještě jednoho brunche na přelomu září a října, který bude pravděpodobně tradičně zaměřen na ekonomický vývoj a očekávání příštího roku.

Kontakt: Unie vydavatelů, o. s., Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8, tel. 222 329 730, tel. a fax: 222 322 961, e-mail: unie@unievydavatelu.cz