Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Profesní soutěže  | IX. ročník soutěže Časopis roku 2012

11. 4. 2013

IX. ročník soutěže Časopis roku 2012

Sekce časopisů Unie vydavatelů vyhlásila ve čtvrtek 11. dubna 2013 výsledky devátého ročníku soutěže Časopis roku, ve které soutěžily časopisy o tento titul celkem v deseti kategoriích na základě svých výsledků v roce 2012. S výsledky měli možnost se jako první seznámit účastníci vyhlášení, které proběhlo v uvedený den na slavnostním večeru v Divadle Komedie a kde byla předána ocenění vítězům jednotlivých kategorií.

Hlavním partnerem letošního ročníku soutěže je První novinová společnost, a. s., která tuto úlohu plní již celou řadu let, a partnery jsou společnosti AVON, Microsoft a Sabre. Organizaci večera zajistila stejně jako v minulých letech agentura Select Agency.


Titul Časopis roku byl udělen těmto titulům:

 • I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks – Chvilka pro tebe, vydavatel Bauer Media v. o. s.
 • II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks – EPOCHA, vydavatel RF HOBBY s.r.o.
 • III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks – 100+1 zahraniční zajímavost, vydavatel Extra Publishing, s. r. o.
 • IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks – Betynka, vydavatel Burda Praha, s. r. o.
 • V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000 ks – Dům a zahrada, vydavatel Sanoma Media CZ, s. r. o.
 • VI. kategorie – Hvězda roku 2012 – 100+1 zahraniční zajímavost, vydavatel Extra Publishing, s. r. o.
 • VII. kategorie - Launch nebo relaunch roku – Forbes, vydavatel Business Consulting & Media, s. r. o.
 • VIII. kategorie - B2B časopis – Architekt, vydavatel Julius Macháček – Kabinet
 • IX. kategorie - Digitální počin roku 2012 – Ekonom aplikace pro iPad, iPhone a smartphony, vydavatel Economia, a. s.
 • X. kategorie – Obálka roku 2012 – euro, vydání 22/2012, vydavatel Mladá fronta, a. s.

Ceny vítězům předali mimo jiné spisovatelka Alena Ježková nebo herec Roman Vojtek.

Cílem soutěže Časopis roku je na jedné straně pomoci zdůraznit zadavatelům reklamy, mediálním agenturám i dalším subjektům působícím na mediálním trhu, že časopisy jsou živým a přitažlivým mediem, které dokáže vytvořit řadu zajímavých, inovativních a kvalitních titulů s přízní veřejnosti, které se mohou stát efektivním nosičem komerčního obsahu.
Na druhé straně je cílem soutěže vyhodnotit a popularizovat ty, kteří za těmito úspěšnými časopiseckými tituly a projekty stojí, tj. především redaktory a šéfredaktory vítězných titulů i celý management vydavatelství, který vytvářel prostor pro úspěch těchto titulů.

Soutěž prošla v minulých osmi ročnících řadou větších či menších proměn. Tento ročník proběhl podle pravidel přijatých v předchozím osmém ročníku, kdy došlo k některým změnám v organizaci a hodnocení soutěže, jako je například zřízení kategorie Launch nebo relaunch roku, přesun soutěže do prvního čtvrtletí, posílení váhy pořadí podle celkového indexu vývoje tržních dat při snížení váhy pořadí podle hlasování poroty v rámci stanovení konečných výsledků jednotlivých titulů, snížení váhy ukazatele vývoje hrubých inzertních příjmů podle monitoringu inzerce. Cílem zachování stejných pravidel v letošním roce je dlouhodobější ověření vlivu změn provedených v minulém ročníku, jejich vyhodnocení a důkladná příprava proměny soutěže v příštím jubilejním desátém ročníku.
V letošním roce se o ceny ucházelo 17 vydavatelů, kteří do soutěže přihlásili celkem 36 časopisů, 5 digitálních projektů a 26 obálek časopisů. Počet přihlášených časopisů byl v celkovém počtu stejný jako vloni, narostl ale výrazně počet přihlášených obálek.

V kategoriích I. až V. bylo výsledné pořadí soutěžících titulů stanoveno na základě:

 • indexů meziročního vývoje jejich prodaného nákladu, čtenosti, hrubých inzertních příjmů a inzertní plochy.
 • hodnocení odborné poroty, která klade důraz především na kritéria, jako je celková úspěšnost titulu na mediálním trhu reprezentovaná nárůstem či poklesem hlavních ukazatelů, vývoj oblíbenosti titulu vyjádřená vývojem prodejnosti a čtenosti, to, jak titul svým obsahem a designem odpovídá na potřeby a požadavky své cílové skupiny, jaké titul vytváří možnosti pro naplnění potřeb inzerentů, jak časopis odpovídá současným trendům na trhu časopisů či ve své žánrové skupině, celkové grafické provedení časopisu, obsahová úroveň časopisu a její trend.

V dalších kategoriích proběhlo hodnocení podle specifických zásad stanovených statutem soutěže pro tyto kategorie.
Porota byla v letošním ročníku rozšířena na 20 odborníků zastupujících různé části mediálního trhu - mediální agentury, zadavatele reklamy, výzkum trhu, ale v porotě byli přítomni i zástupci akademické obce a také nezávislí odborníci a odborníci na digitální publikování.


Porotci ročníku 2012

Mediální agentury:

 • Tomáš Renč (GroupM)
 • Pavlína Vodičková (Aegis Media Group)
 • Petr Majerik (AT Media)
 • Pavel Krejčík

Zadavatelé reklamy:

 • Jana Mašková (Sdružení PROKOS)
 • Eva Kolesárová (Telefonica O2)
 • Ondřej Typolt (Olympus)
 • Regina Sehnalová (ČSOB)

Výzkum trhu:

 • Ondřej Novák
 • Hana Říhová (TNS - AISA)
 • Pavel Mužík (Médea Research)

Grafici:

 • Tereza Svěráková (Leagas Delaney)
 • Tereza Eschlerová (ADC ČR)
 • J. Toman (Toman Graphic Design)

Digitální publikování:

 • Petr Kolář (Sabre)
 • Patrície Neupauerová (Google)

Akademická obec:

 • Denisa Kasl Kollmannová (FSV UK)
 • Tomáš Trampota (FSV UK)
 • Zástupkyně hlavního partnera:
 • Zuzana Hladíková (PNS)

Ředitelem soutěže byl Zbyněk Gabriel.

Soutěž má svoji vlastní webovou stránku www.casopis-roku.cz, kde budou výsledky, včetně snímků obálek nominovaných titulů, publikovány.

 

PODROBNÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE

I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: CHVILKA PRO TEBE
 • Vydavatel: BAUER MEDIA v. o. s.
 • Zdůvodnění:
 • Časopis Chvilka pro tebe byl se čteností 646 tisíc čtenářů na vydání ve druhém pololetí 2012 nejčtenějším časopisem pro ženy. Ve své kategorii titul udržel v roce 2012 nejnižší pokles čtenosti. Chvilka pro tebe v roce 2012 zaznamenala nárůst hrubé inzerce o 5,4 procenta a dosáhla průměrného prodeje 112 101 výtisků na vydání, čímž získala pozici druhého nejprodávanějšího ženského týdeníku. Časopis reaguje na aktuální společenské dění a přichází se soutěžemi provázanými s fenomény společensko-kulturního života. Atraktivita výher u všech soutěží přitahuje pozornost čtenářů, o čemž svědčí 3 miliony zaslaných SMS.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • TV MAGAZÍN, vydavatel ASTROSAT, spol. s. r. o.
 • TV MINI, vydavatel ASTROSAT, spol. s. r. o.
 • TV REVUE, vydavatel BAUER MEDIA, v. o. s.

II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: EPOCHA
 • Vydavatel: RF HOBBY s. r. o.
 • Zdůvodnění: Epocha se zaměřuje na vysoce přitažlivé čtenářská témata, na která se dokáže podívat netradičními úhly pohledu a dokáže je obohatit novými fakty. V meziročním srovnání ve druhém pololetí 2012 vzrostla čtenost Epochy o téměř 15 procent. Letní reklamní kampaň časopisu proběhla v červenci v hodnotě téměř 10 milionů Kč. Prodaný náklad vzrostl o ukončení kampaně o téměř 10 procent.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • HISTORY REVUE, vydavatel RF HOBBY, s. r. o.
 • MARIANNE, vydavatel BURDA MEDIA 2000, s. r. o.

III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: 100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST
 • Vydavatel: EXTRA PUBLISHING, s. r. o.
 • Zdůvodnění: Po relaunchi dosáhla v roce 2012 rekordní výše čtenost titulu blížící se hranici 200 000 čtenářů na vydání. Mohutně se zvýšil prodaný náklad dosahující úrovně 40 000 výtisků na vydání. Časopis 100+1 zahraniční zajímavost získal 1. místo v soutěži popularizace vědy SCIAP pořádané Akademií věd ČR. Časopis má na Facebooku 65 tisíc fanoušků, na Twitteru má přes 5000 následovníků a na Google+ přes 10 tisíc následovníků. Tím se Stoplusjednička řadí k nejúspěšnějším českým mediálním značkám v sociálních sítích.

Další tituly, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • APETIT, vydavatel BURDA MEDIA 2000, s. r. o.
 • ENIGMA, vydavatel RF HOBBY, s. r. o.
 • GLANC, vydavatel ASTROSAT, spol. s. r. o.
 • RESPEKT, vydavatel RESPEKT PUBLISHING, a. s.

IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: BETYNKA
 • Vydavatel: BURDA PRAHA
 • Zdůvodnění: Betynka je časopis, který si dlouhodobě udržuje nejvyšší čtenost na trhu časopisů pro maminky. V roce 2012 byla Betynka úzce propojena s nákupní kampaní Dny Marianne s vloženými slevovými kupony do obchodů zaměřených na cílovou skupiny Betynky.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • EURO, vydavatel MLADÁ FRONTA, a. s.
 • CHIP, vydavatel BURDA PRAHA, s. r. o.
 • MARIANNE BYDLENÍ, vydavatel BURDA MEDIA 2000, s. r. o.
 • ŽIVÁ HISTORIE, vydavatel EXTRA PUBLISHING, s. r. o.

V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: DŮM A ZAHRADA
 • Vydavatel: SANOMA MEDIA CZ, s. r. o.
 • Zdůvodnění: Časopis Dům a zahrada je dlouhodobě nejčtenější časopis o bydlení. Podle Media projektu měsíčníku Dům a zahrada vzrostla čtenost ve druhém pololetí roku 2012 o 38 procent. Časopis prošel v roce 2011 relaunchem, který dále zvýšil jeho kvalitu obsahu, grafiky. Obsah časopisu se pravidelně přizpůsobuje nejnovějším trendům v bydlení. Časopis se aktivně zapojuje do zlepšování stavu trhu rodinného bydlení. Díky soutěži Domy na míru, která proběhla v souladu s pravidly České komory architektů, se podařilo časopisu několik špičkových projektů rodinných domů.

Další tituly, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • EKONOM, vydavatel ECONOMIA, a. s.
 • KATKA NEJLEPŠÍ RECEPTY, vydavatel BURDA PRAHA, s. r. o.
 • MŮJ DŮM, vydavatel BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.
 • PŘÍRODA, vydavatel EXTRA PUBLISHING, s. r. o.

VI. kategorie – Hvězda roku 2012

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: 100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST
 • Vydavatel: EXTRA PUBLISHING, s. r. o.

Další tituly z pětice nejlepších (řazeno dle výsledků):

 • PŘÍRODA, vydavatel EXTRA PUBLISHING
 • ENIGMA, vydavatel RF HOBBY
 • GLANC, vydavatel ASTROSAT
 • DŮM A ZAHRADA, vydavatel SANOMA MEDIA CZ

VII. kategorie – Launch nebo relaunch roku

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: FORBES
 • Vydavatel: BUSINESS CONSULTING & MEDIA, s. r. o.
 • Zdůvodnění: Český časopis Forbes vychází od listopadu 2011 a ukazuje byznys jako zajímavou součást života. Spojuje ve svém obsahu klasická ekonomická témata s příběhy lidí, kteří dosáhli v byznysu úspěch a s žebříčky nejbohatších lidí, nejúspěšnějších firem, nejmladších businessmanů a podobně. V každém vydání přináší velký rozhovor s osobností ze světa českého byznysu. Přestože je Forbes světovým byznysovým magazínem, přináší česká edice nadpoloviční většinu českých témat. Z obsahového hlediska přináší Forbes na český trh nový koncept. Údaje o prodeji časopisu a inzertním výkonu ukazují, že časopis si za více než rok své existence získal na mediálním trhu stabilní postavení.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • 100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST/SVĚT, vydavatel EXTRA PUBLISHING, s. r. o.
 • KONDICE, vydavatel EASY PUBLISHING, s. r. o.

VIII. kategorie – B2B časopis

1. pořadí a titul Časopis roku 2012

 • Titul: ARCHITEKT
 • Vydavatel: JULIUS MACHÁČEK KABINET
 • Zdůvodnění:
 • Titul Architekt překonal úspěšně minulý rok, který se v důsledku vývoje celkové ekonomické situace ukázal pro některé podobně zaměřené tituly osudovým. Titul se vyznačuje odbornou kvalitou obsahu i vytříbenou grafikou, přitom jeho vydávání zajišťuje tým pouze dvou osob. Podle vyjádření světoznámého architekta M. Rojkinda patří Architekt mezi pět nejkvalitnějších světových časopisů o architektuře. Porota na časopisu Architekt vysoce ocenila relevance jeho obsahu s ohledem na cílovou skupinu, přehlednost, široké spektrum zájmů při zachování srozumitelnosti a kvality obsahu, styl psaní, grafiku, design titulní strany a obsahu i celkový příznivý dojem z časopisu.

Další z pětice titulů v kategorie B2B, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • FINANČNÍ MANAGEMENT, vydavatel Economia, a. s.
 • HR MANAGEMENT, vydavatel Economia, a. s.
 • MARKETING & MEDIA, vydavatel Economia, a. s.
 • PRÁVNÍ RÁDCE, vydavatel Economia, a. s.

IX. kategorie – Digitální počin roku 2012

1. pořadí a titul Digitální počin roku 2012

 • Projekt: EKONOM – aplikace pro iPad, iPhone a smartphony
 • Vydavatel: Economia, a. s.
 • Zdůvodnění: Nejčtenější ekonomický časopis na českém trhu Ekonom spustil v lednu 2012 aplikaci pro iPady, v dubnu 2012 aplikaci pro iPhony a v rámce aplikace Chytrý tisk byla v říjnu 2012 spuštěna aplikace pro tablety a mobilní telefony s operačním systémem Android. Tak vydavatel dosáhl toho, že je časopis přístupný ve všech hlavních typech mobilních čtecích zařízení. Aplikace díky svému technickému zpracování využívají maximálního množství předností, které poskytuje mobilní distribuce obsahu časopisů. Od července 2012 Ekonom začal auditovat distribuci svých elektronických výtisků, která postupně vzrostla až na téměř 1000 placených kusů měsíčně, a Ekonom se stal časopisem s druhým nejvyšším počtem prodaných elektronických verzí na českém trhu.

Další soutěžící projekty (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • 100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST, vydavatel EXTRA PUBLISHING, s. r. o.
 • ELLE.CZ, vydavatel BURDA MEDIA 2000, s. r. o.
 • JENPROMUŽE.CZ, vydavatel BAUER MEDIA, v. o. s.
 • Mobilní aplikace EDICE APETIT, vydavatel BURDA MEDIA 2000, s. r. o.

X. kategorie – Obálka roku 2012

1. pořadí a titul Obálka roku 2012

 • Titul: EURO 22/2012
 • Vydavatel: MLADÁ FRONTA, a. s.
 • Zdůvodnění: Obálka Eura č. 22 z roku 2012 se vyznačuje maximální grafickou úsporností, s níž podává sdělení hlavní zprávy daného čísla titulu. Sdělení je i přes grafické provedení srozumitelné a jednoznačné. Tímto pojetím se obálka Eura č. 22/2012 odlišila od ostatních soutěžících obálek a získala si hlasy členů odborné poroty.

Další obálky na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • ARCHITEKT, 4/2012, vydavatel JULIUS MACHÁČEK KABINET
 • EKONOM, 42/2012, vydavatel Economia, a. s.
 • RESPEKT, 14-15/2012, vydavatel RESPEKT PUBLISHING, a. s.
 • FOTO, 5/2012, vydavatel SPRINGWINTER, s. r. o.
 • EKONOM, 39/2012, vydavatel Economia, a. s.