Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Profesní soutěže  | VIII. ročník soutěže Časopis roku 2011

29. 3. 2012

VIII. ročník soutěže Časopis roku 2011

Ve čtvrtek 29. března 2012 měli jako první možnost se v hotelu Ambassador v Praze pozvaní hosté seznámit s výsledky 8. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2011, kterou pořádá Sekce časopisů Unie vydavatelů. Hlavním partnerem soutěže byla První novinová společnost, a. s., partnery soutěže byly společnosti Sabre s. r. o., NOKIA a AVON. Slavnostní večer zajistila stejně jako v předcházejících letech společnost Select Agency s.r.o. Vyhlášením provázel moderátor Libor Bouček. Doprovod tvořila skupina Toxique.

V jednotlivých soutěžních kategoriích byl titul Časopis roku udělen:

 • I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks - TV REVUE, vydavatel Bauer Media v. o. s.
 • II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks – EPOCHA, vydavatel RF HOBBY s.r.o.
 • III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks - RESPEKT, vydavatel Respekt Publishing, a. s.
 • IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks – MARIANNE BYDLENÍ, vydavatel BURDA Media 2000, s. r. o.
 • V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000 ks – BURDA, vydavatel BURDA Praha, spol. s r. o.
 • VI. kategorie – Hvězda roku 2011 – TV REVUE, vydavatel Bauer Media v. o. s.
 • VII. kategorie - Launch nebo relaunch roku – EURO, vydavatel EURONEWS, a. s.
 • VIII. kategorie B2B časopis – ARCHITEKT, vydavatel Julius Macháček – KABINET
 • IX. kategorie Digitální počin roku 2011 – RESPEKT pro iPad a Kindle, vydavatel Respekt Publishing, a. s.
 • X. kategorie – Obálka roku 2011 – RESPEKT č. 29 / 2011, vydavatel Respekt Publishing, a. s.

Soutěž Časopis roku pořádá Sekce časopisů Unie vydavatelů proto, aby prostřednictvím jejích výsledků pomohla zadavatelům reklamy a odborné veřejnosti lépe se orientovat na trhu časopisů ve smyslu kvality a předpokládané efektivity inzertních investic. Cílem soutěže je také vyhodnotit a ocenit mimořádně úspěšné tituly a tento úspěch zpopularizovat.

Soutěž se v minulých sedmi ročnících úspěšně rozvíjela a prošla několika pozitivními kvalitativními změnami, které se odrazily v růstu jejího renomé. Také v letošním roce se pořadatel soutěže rozhodl zavést do organizace a obsahu určité novinky, jejichž cílem je zatraktivnit soutěž pro vydavatele i pro celý mediální trh. Jedním z kroků je to, že se celá soutěž uskutečnila v průběhu prvního čtvrtletí roku 2012, aby výsledky časopisů dosažené v roce 2011 byly vyhodnoceny a oceněny co nejdříve po jeho skončení.

Hlavní obsahovou změnou bylo rozšíření soutěže o další kategorii „Launch nebo relaunch roku“, který má za cíl ocenit nejlepší nový projekt nebo úspěšnou výraznou změnu, která se objevila na našem časopisovém trhu v období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. Mezi menší novinky a změny letos patřilo rozšíření poroty o další zástupce mediálních agentur a specialisty zaměřené na mediální trh a jeho výzkum, rozšíření povinných vstupních informací v přihláškách do některých kategorií, povinnost vítězných titulů otisknout článek o soutěži a jejích výsledcích.
Osmého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 21 vydavatelů s 36 přihláškami časopisů, 13 digitálních projektů a s 19 obálkami.


V kategoriích I. až V. bylo výsledné pořadí soutěžících titulů stanoveno na základě:

 • indexů meziročního vývoje jejich prodaného nákladu, čtenosti, hrubých inzertních příjmů a inzertní plochy.
 • hodnocení odborné poroty, která klade důraz především na kritéria, jako je celková úspěšnost titulu na mediálním trhu reprezentovaná nárůstem či poklesem hlavních ukazatelů, vývoj oblíbenosti titulu vyjádřená vývojem prodejnosti a čtenosti, to, jak titul svým obsahem a designem odpovídá na potřeby a požadavky své cílové skupiny, jaké titul vytváří možnosti pro naplnění potřeb inzerentů, jak časopis odpovídá současným trendům na trhu časopisů či ve své žánrové skupině, celkové grafické provedení časopisu, obsahová úroveň časopisu a její trend.

V dalších kategoriích proběhlo hodnocení podle specifických zásad stanovených statutem soutěže pro tyto kategorie.
Časopisy hodnotilo celkem devatenáct odborných porotců, kteří byli zástupci mediálních agentur, zadavatelů reklamy, výzkumu trhu, akademické obce a také nezávislí odborníci a odborníci na digitální publikování. Sezam porotců je k dispozici na konci textu.

Mediální agentury:

 • Tomáš Renč - GroupM
 • Pavlína Vodičková - Aegis Media Group
 • Petr Majerik - AT Media
 • Pavel Krejčík - Omnicom Media Group - MDS

Zadavatelé inzerce:

 • Jana Mašková - Sdružení PROKOS
 • Michael Sidó - T-Mobile
 • Ondřej Typolt - Olympus
 • Regina Sehnalová - ČSOB

Výzkum trhu:

 • Ondřej Novák - Universal McCann
 • Magida Sukkari - Median
 • Radek Šafránek - Medea Research

Grafici:

 • Tereza Talichová - ADC ČR, Euro RSCG
 • Zuzana Behová - COCOON Group

Digitální projekty:

 • Petr Kolář - Sabre
 • Patricia Neupauerová - Google

Nezávislý odborník z mediální oblasti:

 • Martina Vojtěchovská - PHD, Mediaguru

Akademická obec:

 • Denisa Kasl Kollmannová - FSV UK
 • Tomáš Trampota - FSV UK

Zástupci partnerů:

 • Zuzana Hladíková - PNS
 • Petr Kolář - Sabre

Ředitelem soutěže byl p. Zbyněk Gabriel


podrobné Výsledky soutěže:

I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • TV REVUE
 • Vydavatel: Bauer Media v. o. s.
 • Zdůvodnění: Časopis TV Revue, který prošel v polovině roku 2010 masivním relaunchem představujícím změnu periodicity, zmenšení formátu, rozšíření počtu stran, obsahové struktury a grafiky, vykázal v roce 2011 meziročně markantní pozitivní nárůst všech mediálních ukazatelů. Titul získal díky nové grafice větší dynamiku a atraktivnost, která podle výsledků zjevně oslovila čtenáře i inzertní klienty. Časopis přináší vyváženou paletu atraktivních pohledů do zákulisí showbusinessu, informací z televizní a filmové scény a přehledu televizních programů.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • Chvilka pro tebe - Vydavatel: Bauer Media v. o. s.
 • Svět ženy - Vydavatel: Burda Praha, spol. s r. o.
 • Svět ženy – pošli recept! - Vydavatel: Burda Praha, spol. s r. o.
 • TV MAX - Vydavatel: Bauer Media v. o. s.
 • TV STAR - Vydavatel: Astrosat, spol. s r. o.

II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • EPOCHA
 • Vydavatel: RF HOBBY s. r. o.
 • Zdůvodnění: Čtrnáctideník EPOCHA v roce 2011 vykázal výrazný meziroční nárůst počtu čtenářů a prodaného nákladu, čímž se stal výjimkou ve srovnání s celkovým vývojem těchto ukazatelů v rámci své žánrové skupiny. Na výsledcích titulu se podílel zajímavý obsah, který v populární a čtivé formě seznamuje se zajímavostmi z různých oblastí přírodních věd, techniky, cestování, historie, společenských věd a dalších oborů. Vydavatel časopisu v roce 2011 věnoval pozornost podpoře prodeje a čtenosti titulu prostřednictvím reklamní kampaně realizované v červnu až srpnu 2011 v hodnotě 6 milionů Kč, která se podle výsledných mediálních dat ukázala jako velmi úspěšná.


Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • MARIANNE - Vydavatel: BURDA Media 2000, s. r. o.
 • Reflex - Vydavatel: Ringier Axel Springer CZ, a. s.
 • Žena a život - Vydavatel: Bauer Media v. o. s.

III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • Respekt
 • Vydavatel: Respekt Publishing a. s.
 • Zdůvodnění: Respekt patřil v roce 2011 ke skupině titulů, která na českém trhu zaznamenala pozitivní trend prodaného nákladu, a to předplatného i volného prodeje. Tištěný náklad titulu rostl přesto, že Respekt v roce 2011 uvedl na trh a zprovoznil zpoplatněné verze svého obsahu pro iPad a pro Kindle. Po obsahové stránce se Respekt vyznačuje tím, že často přináší zásadní odhalení, která mají vliv na společenský a politický život v ČR. Respekt nabízí elegantní grafiku, která zdůrazňuje text a prostřednictvím kreseb a dalších grafických prvků často s ironií akcentuje publikovaná témata.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • Apetit - Vydavatel: BURDA Media 2000, s. r. o.
 • Elle - Vydavatel: BURDA Media 2000, s. r. o.
 • Enigma - Vydavatel: RF HOBBY s. r. o.

IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • MARIANNE BYDLENÍ
 • Vydavatel: BURDA Media 2000, s. r. o.
 • Zdůvodnění: Měsíčník Marianne Bydlení dosáhl v roce 2011 meziročně nárůstu prodaného nákladu, a to v předplatném i volném prodeji. Díky tomuto vývoji si drží postavení nejprodávanějšího časopisu o bydlení v kategorii titulů nad 40 Kč za výtisk v České republice. K posilování značky měsíčníku přispěl také společný projekt s časopisem Marianne – Dny Marianne, která se projevila v pozitivních výsledcích časopisu. Marianne Bydlení spojuje praktické informace a návody, konkrétní cenově dostupné tipy z obchodů s kvalitním a inovativním designem. Marianne Bydlení rozvíjí například inovativní koncepce, jako je vlastní designová řada nábytku.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • Auto tip - Vydavatel: Ringier Axel Springer CZ, a. s.
 • Ekonom - Vydavatel: Economia, a. s.
 • Euro - Vydavatel: EURONEWS, a. s.

V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • Burda
 • Vydavatel: Burda Praha, spol. s r. o.
 • Zdůvodnění: Časopis Burda se mezi soutěžícími tituly ve své kategorii prosadil především díky nárůstu mediálních ukazatelů, který v roce 2011 meziročně dosáhl. Burda je tradičním titulem, který je považován za fenomén i autoritu ve své oblasti. Po obsahové stránce není Burda jen jen časopis o módě, ale zabývá se širším spektrem témat blízkých moderním ženám.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • Moderní byt - Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.
 • MŮJ DŮM - Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.
 • POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO - Vydavatel: Burda Praha, spol. s r. o.

VI. kategorie – Hvězda roku 2011

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • TV REVUE
 • Vydavatel: Bauer Media v. o. s.
 • Zdůvodnění: Vítězem kategorie se stal titul TV Revue, který v roce 2011 dosáhl nejvyššího celkového meziročního indexu nárůstu prodaného nákladu, čtenosti a inzertních výkonů.

Další tituly z pětice nejlepších (řazeno abecedně dle názvů titulů):
Burda - Vydavatel: Bauer Media v. o. s.
Enigma - Vydavatel: RF HOBBY s. r. o.
Marianne bydlení - Vydavatel: BURDA Media 2000, spol. s r. o.
Respekt - Vydavatel: Respekt Publishing, a. s.

VII. kategorie – Launch nebo relaunch roku

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • Euro
 • Vydavatel: EURONEWS, a. s.
 • Zdůvodnění: Týdeník Euro prošel v první polovině roku 2011 relaunchem designu a grafiky a od června 2011 tak vychází ve zcela nové podobě. Změna zasáhla logo, obálku i vnitřní obsah. Komunikace nové podoby časopisu a jeho loga byla v polovině roku 2011 podpořena reklamní kampaní. Nový design Eura byl vybrán Akademií designu ČR do širší nominace soutěže Czech Grand Design 2011 v kategorii grafický design roku. Týdeník byl jediným tištěným titulem zařazeným do této soutěže. Euro při porovnání mediálních dat za období před a po relaunchi vykázalo nárůst celkového prodaného nákladu a inzertního výkonu v penězích a inzertních stranách.

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • Blesk vaše recepty - Vydavatel: Ringier Axel Springer CZ, a. s.
 • Dům&zahrada - Vydavatel: HomeDeco SMP, a. s.
 • TV REVUE - Vydavatel: Bauer Media v. o. s.

VIII. kategorie – B2B časopis

1. pořadí a titul B2B časopis roku 2011

 • ARCHITEKT
 • Vydavatel: Julius Macháček – KABINET
 • Zdůvodnění: Titul Architekt překonal úspěšně minulý rok, který se v důsledku vývoje celkové ekonomické situace ukázal pro některé podobně zaměřené tituly osudovým. Titul se vyznačuje odbornou kvalitou obsahu i vytříbenou grafikou, přitom jeho vydávání zajišťuje tým pouze dvou osob. Podle vyjádření světoznámého architekta M. Rojkinda patří Architekt mezi pět nejkvalitnějších světových časopisů o architektuře. Porota na časopisu Architekt vysoce ocenila relevanci jeho obsahu s ohledem na cílovou skupinu, přehlednost, široké spektrum zájmů při zachování srozumitelnosti a kvality obsahu, styl psaní, grafiku, design titulní strany a obsahu i celkový příznivý dojem z časopisu.

Další tituly kategorie B2B, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • MARKETING&MEDIA - Vydavatel: Economia, a. s.
 • REGAL - Vydavatel: Economia, a. s.
 • STRATEGIE - Vydavatel: Mladá fronta, a. s.
 • TREND MARKETING - Vydavatel: Economia, a. s.

IX. kategorie – Digitální počin roku 2011

1. pořadí a titul Digitální počin roku 2011

 • Respekt pro iPad a Kindle
 • Vydavatel: Respekt Publishing, a. s.
 • Zdůvodnění: Porota ocenila aplikaci týdeníku RESPEKT pro iPad a Kindle jako nejlepší z digitálních projektů přihlášených v tomto ročníku soutěže pro jeho vyspělé, graficky příjemné a obchodně úspěšné řešení, které hraje roli určitého směrníku pro další vydavatele časopisů. O úspěšnosti projektu hovoří také kontinuálně rostoucí počet průměrných stažení jednoho vydání časopisu v období od zahájení zpoplatnění v září 2011 do konce roku.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):
WWW.APETITONLINE.CZ - Vydavatel: BURDA Media 2000, s. r. o.
WWW.MODERNIBYT.CZ - Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.
WWW.NATIONAL-GEOGRAPHIC.CZ - Vydavatel: Sanoma Media Praha, s. r. o.
WWW.RECEPTY.CZ + IPAD APLIKACE - RECEPTY.CZ + IPHONE APLIKACE RECEPTY.CZ + ČASOPIS F.O.O.D. - Vydavatel: Mladá fronta, a. s.

X. kategorie – Obálka roku 2011

1. pořadí a titul Časopis roku 2011

 • Respekt 29 / 2011
 • Vydavatel: Respekt Publishing, a. s.
 • Zdůvodnění: Časopis Respekt se vyznačuje tím, že jeho obálka pokaždé koresponduje a s ironickou nadsázkou podtrhuje hlavní obsah každého čísla. Je to umožněno především originální koncepcí kreslené obálky. Proto také Respekt často vyhrává v této kategorii soutěže Časopis roku. Titulní strana vydání 29/2011 vtipně pracuje s populárním výrokem V. Havla o panelácích jako králíkárnách v konfrontaci s nízkou úrovní současného středního proudu bytové výstavby a využívá určitého historického paradoxu k akcentování rozsáhlého publicistického tématu zařazeného do daného vydání týdeníku.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 • Architekt 5 / 6 - 2011 - Vydavatel: Julius Macháček - KABINET
 • Ekonom 49 / 2011 - Vydavatel: Economia, a. s.
 • Kraus – listopad 2011 - Vydavatel: Sanoma Media Praha, s. r. o.
 • Reflex 51 / 2011 - Vydavatel: Ringier Axel Springer CZ, a. s.