Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Profesní soutěže  | X. ročník soutěže Časopis roku 2013

11. 4. 2014

X. ročník soutěže Časopis roku 2013

Výsledky 10. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2013 vyhlásila Sekce časopisů Unie vydavatelů ve čtvrtek 10. dubna 2014. Soutěž proběhla celkem v deseti kategoriích, do nichž byly přihlášené časopisy rozděleny. S tím, kdo získal titul Časopis roku 2013 v jednotlivých kategoriích, se mohli seznámit účastníci slavnostního večera v klubu SaSaZu.

 

V letošním ročníku soutěžilo celkem 40 časopisů přihlášených v kategoriích I. až VIII. a ve speciálních kategoriích 5 digitálních projektů a 14 obálek. Počet přihlášených časopisů byl mírně vyšší než minulém roce, ale snížil se počet přihlášených obálek. Digitálních projektů se v tomto ročníku zúčastnil stejný počet jako v minulém roce.

 

Titul Časopis roku byl v tomto ročníku udělen titulům:

 

I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks – TV MINI, vydavatel Astrosat, spol. s r. o.

II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks – MARIANNE, vydavatel Burda Media 2000 s. r. o.

III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks – 100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST, vydavatel Extra Publishing, s. r. o.

IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks – NATIONAL GEOGRAPHIC, vydavatel Sanoma Media Praha, s. r. o.

V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000 ks – MŮJ DŮM, vydavatel Business Media CZ, s. r. o.

VI. kategorie – Hvězda roku 2013 – TINA BYDLÍME, vydavatel Bauer Media, v. o. s.

VII. kategorie – Launch nebo relaunch roku – MOJE PSYCHOLOGIE, vydavatel Mladá fronta, a. s.

VIII. kategorie – B2B časopis – ARCHITEKT, vydavatel Julius Macháček – Kabinet

IX. kategorie – Digitální počin roku 2013 – DOTYK, vydavatelství Tablet Media, a. s.

X. kategorie – Obálka roku 2013 – EKONOM č. 7/2013, vydavatel Economia, a. s.

 

Také v letošním ročníku se na soutěži podílel dlouholetý hlavní partner soutěže, kterým je První novinová společnost, a. s. i další partneři – společnosti AVON a Sabre. Ceny vítězům předali mimo jiné také významné osobnosti mediálního světa, jako ředitel programu České televize Milan Fridrich, klavírista a skladatel Petr Malásek či spisovatelka Alena Ježková, která byla letos ředitelkou soutěže.

 

Soutěž Časopis roku je pořádána Sekcí časopisů Unie vydavatelů již od roku 2004 a v letošním roce proto proběhl již desátý jubilejní ročník. Za dobu své existence prošla soutěž několika významnými změnami, kdy došlo k rozšíření či redukci počtu soutěžních kategorií i úpravám pravidel účasti a hodnocení přihlášených časopisů s cílem objektivizace výsledků a ocenění výsledků časopisů dosažených pozitivním vývojem jejich hlavních mediálních ukazatelů, jako jsou prodaný náklad, čtenost či inzertní výkon.  Cílem soutěže je totiž:

 

- prezentovat zadavatelům reklamy, mediálním agenturám i dalším subjektům působícím na mediálním trhu úspěšné tituly, které mohou nabídnout prostor jako efektivní nosiče reklamního obsahu,

- ukázat, že časopisy jsou živým a přitažlivým médiem a jejich vydavatelé dokážou vytvořit řadu kvalitních, zajímavých a inovativních titulů,

- ocenit a popularizovat ty, kteří za těmito úspěšnými časopiseckými tituly a projekty stojí, tj. především redaktory a šéfredaktory vítězných titulů i celý management vydavatelství, který vytvářel prostor pro úspěch těchto titulů.

 

Hodnocení přihlášených časopisů proběhlo v kategoriích I. a V. podle vývoje jejich prodeje, čtenosti a inzertních výkonů spolu s hlasováním poroty. V kategoriích VII. až X. hlasovali o jednotlivých časopisech členové odborné poroty. Porota byla v letošním ročníku rozšířena na 21 odborníků. Porotci zastupovali různé části mediálního trhu - mediální agentury, zadavatele reklamy, výzkum trhu, ale v porotě byli přítomni i zástupci akademické obce a také nezávislí odborníci a odborníci na digitální publikování.

 

Porotci ročníku 2013

 

Mediální agentury:

Pavlína Vodičková          (Aegis Media Group)

Lucie Koulová                   (Mindshare)

Petr Majerik                      (AT Media)

Magida Sukkari                (OMG)

 

Zadavatelé inzerce:

Eva Kolesárová                (Telefonica O2)

Zbyněk Gabriel                 (Česká spořitelna)

Monika Kozáková           (ČEZ)

Eva Ťoupalíková              (Modrá pyramida)

 

Výzkum trhu:

Hana Říhová                      (TNS - AISA)

Pavel Mužík                       (Medea Research)

Pavel Šimoník                  (STEM/MARK)

 

Grafici:

Filip Sodomka                  (Design Sodomka)

Jiří Toman                          (Toman Graphic Design)

Tereza Eschlerová          (Freelance AD a CD Lowe)

 

Digitální projekty:

Stanislav Holec                  (Kiero)

Petr Kolář                           (Sabre)

 

Zuzana Paulinová           (Best Online Media)

 

Nezávislý odborník z mediální oblasti:

Martina Vojtěchovská       (Mediaguru)

 

Akademická obec:

Denisa Kasl Kollmannová           (FSV UK)

Milan Kašík                                        (VŠFS)

 

Zástupci partnerů:

Zuzana Hladíková                              (PNS)

 

Obrázky vítězných časopisů, seznam přihlášených a další informace jsou k dispozici na webové stránce soutěže www.casopisroku.cz.

 

podrobné Výsledky soutěže

 

 

I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: TV MINI

Vydavatel: Astrosat, spol. s. r. o.

 

Zdůvodnění:

Časopisu TV mini se podařilo úspěšně zaujmout a získat čtenáře ve věkové skupině 18-40 tel díky kvalitnímu obsahu, atraktivnímu grafickému zpracování a odvážnému a kreativnímu přístupu k vytváření titulních stránek časopisu. TV mini si udržel svůj prodaný náklad, zvýšil svoji čtenost a skvěle se mu vedlo v nárůstu inzertních příjmů.

 

Další tituly, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

 

SVĚT ŽENY                               Burda Praha, spol. s. r. o.

TV MAGAZÍN                           Astrosat, spol. s. r. o.

TV MAX                                   Bauer Media, v. o. s.

TV STAR                                   Astrosat, spol. s. r. o.

 

 

II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: MARIANNE

Vydavatel: Burda Media 2000 s. r. o.

 

Zdůvodnění:

Měsíčník Marianne dosáhl v tomto ročníku soutěže vysokého vyváženého hodnocení podle vývoje objektivních ukazatelů tržního postavení i podle hodnocení poroty. To ukazuje na stabilní pozici titulu na trhu a jeho neklesající popularitu. Porota ocenila zejména široké spektrum aktivit spojených se značkou titulu, z nichž nejvýznamnější jsou Dny Marianne – časopisecká marketingová akce s rostoucím rozsahem, o čemž svědčí například zvyšování počtu uplatněných slevových kuponů.

 

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

EPOCHA                                  RF HOBBY, s. r. o.

TINA                                         Bauer Media, v. o. s.

TV EXPRES                               Astrosat, spol. s. r. o.

ŽENA A ŽIVOT                         Bauer Media, v. o. s.

 

 

III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: 100 + 1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST

Vydavatel: Extra Publishing, s. r. o.

 

Zdůvodnění:

V roce 2013 dosáhl titul rekordní výše čtenost titulu blížící se hranici 250 000 čtenářů na vydání a je nejúspěšnějším titulem ve svém žánrovém segmentu.

Ačkoliv se jedná o tradiční značku časopisu, svým obsahem a přístupem je moderní a současný. Patří k průkopníkům nových přístupů. K aktivizaci svých čtenářů využívá zcela přirozeně sociální sítě. Na Facebooku má přes 93 000 fanoušků, na Google+ přes 33 000 a na Twitteru přes 9 000 followerů. Sociální sítě nedílně patří k obsahovému konceptu značky 100+1, o čemž svědčí například udělení titulu Medium roku v soutěži Tweet roku.

 

Další tituly, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

APETIT                                                           Burda Media 2000 s. r. o.

MAGAZÍN ŠÍP                                               Astrosat, spol. s. r. o.

MAXIM                                                          Burda Media 2000 s. r. o.

RESPEKT                                                        Respekt Publishing, s. r. o.

 

 

IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: NATIONAL GEOGRAPHIC

Vydavatel: Sanoma Media Praha, s. r. o.

 

Zdůvodnění:

National Geographic klade důraz na společenskou odpovědnost svých čtenářů a pronáší témata, kterým se jiná média v tak rozsáhlé míře nevěnují. Témata jsou zarámována akcentem na ochranu přírody i celé naší planety, což odpovídá všeobecnému nárůstu zájmu lidí o budoucnost Země. National Geographic poskytuje informace z této oblasti rozšiřující se skupině čtenářů, jak dokazují údaje výzkumu čtenosti, neboť počet čtenářů se ve druhém pololetí roku 2013 v meziročním srovnání zvýšil o 77 procent.

 

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

GURMET                                  Astrosat, spol. s. r. o.

PRAKTICKÁ ŽENA                   Sanoma Media Praha, s. r. o.

TINA BYDLÍME                        Bauer Media, v. o. s.

 

 

V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: MŮJ DŮM

Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.

 

Zdůvodnění:

Rok 2013 byl pro časopis Můj dům úspěšným z hlediska nárůstu počtu předplatitelů i volného prodeje. Časopis dosahuje také úspěchů v inzertním výkonu, což se děje při zřetelném oddělení inzertního obsahu od redakční části a čtenáři mají jasnou informaci, který obsah je inzertní a který redakční. V roce 2013 přinesl Můj dům některé nové čtenářsky atraktivní rubriky a seriály článků, například seriál o ekozahradách nebo rubrika Stavba speciál informující ve větší šířce i hloubce o tématu stavby a provozu úsporných domů.

 

Další tituly, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

DŮM A ZAHRADA                   Sanoma Media CZ, s. r. o.

LEVEL                                       Naked Dog, s. r. o.

MODERNÍ BYT                        Business Media CZ, s. r. o.

ŽIVÁ HISTORIE                       Extra Publishing, s. r. o.

 

 

VI. kategorie – Hvězda roku 2013

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: TINA BYDLÍME

Vydavatel: Bauer Media, v. o. s.

 

Vítězem kategorie se stal titul Tina Bydlení, který v roce 2013 dosáhl nejvyššího celkového meziročního souhrnu indexů nárůstu prodaného nákladu, čtenosti a inzertních výkonů.

 

Další tituly z pětice nejlepších (řazeno dle výsledků):

MAXIM                                    Burda Media 2000 s. r. o.

MŮJ DŮM                               Business Media CZ, s. r. o.

NATIONAL GEOGRAPHIC      Sanoma Media Praha, s. r. o.

TV EXPRES                               Astrosat, spol. s. r. o.

 

 

VII. kategorie – Launch nebo relaunch roku

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: MOJE PSYCHOLOGIE

Vydavatel: Mladá fronta, a. s.

 

Zdůvodnění:

Časopis Moje psychologie prošel v listopadu 2012 relaunchem zahrnujícícm mj. kompletní grafický redesign doprovázeným zvýšenou vlastní produkcí fotografického materiálu. Od provedení relaunche je titulní strana věnována vždy autorskému detailu tváře některé z českých osobností a čtenář tak prostřednictvím očního kontaktu vstupuje do jeho světa. S titulní stranou koresponduje i často velmi osobní rozhovor o tématech, o kterých se běžně na stránkách časopisů nemluví. Moje psychologie není jen lifestylový časopis, ale snaží se témata zpracovávat hlubším a analytičtějším způsobem.

 

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

F.O.O.D.                                  Mladá fronta, a. s.

LEVEL                                       Naked Dog, s. r. o.

STORY                                      Sanoma Media Praha, s. r. o.

SVĚT NA DLANI                       RF HOBBY, s. r. o.

 

 

VIII. kategorie – B2B časopis

1. pořadí a titul Časopis roku 2013

Titul: ARCHITEKT

Vydavatel: JULIUS MACHÁČEK – KABINET

 

Zdůvodnění:

Titul se vyznačuje odbornou kvalitou obsahu i vytříbenou grafikou, přitom jeho vydávání zajišťuje tým pouze dvou osob. Podle vyjádření světoznámého architekta M. Rojkinda patří Architekt mezi pět nejkvalitnějších světových časopisů o architektuře. Porota na časopisu Architekt vysoce ocenila relevance jeho obsahu s ohledem na cílovou skupinu, přehlednost, široké spektrum zájmů při zachování srozumitelnosti a kvality obsahu, styl psaní, grafiku, design titulní strany a obsahu i celkový příznivý dojem z časopisu.

 

Další tituly přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

MARKETING&MEDIA             Economia, a. s.

PRÁVNÍ RADCE                       Economia, a. s.

TECHNICKÝ TÝDENÍK             Business Media CZ, s. r. o.

 

 

IX. kategorie – Digitální počin roku 2013

1. pořadí a titul Digitální počin roku 2013

Projekt: DOTYK

Vydavatel: Tablet Media, a. s.

 

Zdůvodnění:

Dotyk je první čistě tabletový časopis, jehož obsah je poskytován bezplatně. Jedná se o vysoce inovativní projekt v domácím i mezinárodním srovnání plně využívající přednosti tabletové platformy. Kvalitní obsah je spojen s interaktivností, hravostí a multimedialitou, neboť články jsou obohaceny o interaktivní grafy, videa, audia, skládanky hry a podobně. Dotyk se vyznačuje primátem v technologické univerzalitě, neboť jej lze plnohodnotně číst na iPadech i na tabletech s operačním systémem Android. A množství platforem, na nichž lze tablet číst, se dále rozšiřuje, například o zařízení Kindle Fire. Dotyk se v množství platforem, na nichž může být provozován při zachování plně multimediálního obsahu, řadí mezi leadry v mezinárodním srovnání. O úspěšnosti projektu zahájeného v květnu 2013 svědčí rostoucí počet uživatelů.

 

Další projekty přihlášené do kategorie (řazeno abecedně dle názvů titulů):

ČILICHILI.CZ                                        Boomerang Publishing, s. r. o.

MOBILISACE 1938                             Extra Publishing, s. r. o.

WWW.DUMAABYT.CZ                       Business Media CZ, s. r. o.

www.Recepty.cz + iPhone aplikace Recepty.cz + iPad aplikace Recepty.cz + aplikace pro iPad POLÉVKY + tištěný časopis F.O.O.D                    Mladá fronta, a. s.

 

 

X. kategorie – Obálka roku 2013

 

1. pořadí a titul Obálka roku 2013

Titul: EKONOM 7/2013

Vydavatel: Economia, a. s.

 

Zdůvodnění:

Obálka výrazně koresponduje s tématem vydání Jak zkrotit daně, které je každoročním bestsellerem týdeníku Ekonom. V roce 2013 se mimo jiné i díky kreativnímu a hravému zpracování titulní strany sedmého vydání s daňovou přílohou podařilo prodat výrazně více výtisků ve srovnání s předchozím rokem, což se vymyká trendu klesajícího volné prodeje ekonomických týdeníků.

 

Další obálky, které porota vyhodnotila jako nejlepší (řazeno abecedně dle názvů titulů):

ARCHITEKT 3/2013               JULIUS MACHÁČEK - KABINET

ČILICHILI 4/2013                   Boomerang Publishing, s. r. o.

EURO 9/2013                         Mladá fronta, a. s.

RESPEKT 12/2013                 Respekt Publishing, s. r. o.

RESPEKT 27/2013                 Respekt Publishing, s. r. o.