Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Profesní soutěže  | I. ročník soutěže Časopis roku 2004

18. 5. 2005

I. ročník soutěže Časopis roku 2004

Výsledky soutěže, kterou vyhlásila a uspořádala Unie vydavatelů, byly prezentovány ve středu 18. května 2005 v Kongresovém sále hotelu Ambassador. Generálním partnerem soutěže byla Česká pošta, s. p. 1. ročník soutěže Nejlepší časopisy roku 2004 byl inspirován soutěží britské asociace časopisů PPA, kde se v současné době soutěží ve 22 kategoriích. Unie vydavatelů napoprvé vyhlásila šest základních soutěžních kategorií. V kategorii Společenské a zpravodajské tituly zvítězil časopis TÝDEN vydavatelství Mediacop, s. r. o., dále Specializované tituly: CINEPUR,  vydavatelství FAMU a Sdružení přátel Cinepuru; Tituly o životním stylu: ELLE, vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.; Odborné nebo B2B tituly: EURO, vydavatelství Euronews, a. s.; Hvězda roku, nejlepší nový titul: APETIT, vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.; Nejlepší obálka roku 2004: RESPEKT, č. 31, vydavatelství R-Presse, spol. s r. o.


Do soutěže 26 vydavatelů nominovalo 103 titulů a obálek. Vydavatelé mohli nominovat časopisy pouze z vlastní produkce, maximálně dva v každé kategorii. Zařazení do kategorie a důvody nominace byly na vydavateli. Přesná kriteria nebyla určena, mohlo se proto jednat o redakční obsah a uspokojování zájmu čtenářů, o práci s tiskovou reklamou, o komerční úspěšnost a postavení v určitém žánrovém segmentu časopisů, o meziroční zlepšení nebo naopak o trvale úspěšnou pozici.
Každý z vydavatelů měl právo jmenovat svého zástupce  do poroty. Ve veřejné části jednání poroty ředitel soutěže dr. Petr Schönfeld představil v obrazové prezentaci všechny nominované časopisy. Po individuální prohlídce vyložených titulů následovalo neveřejné dvoukolové hlasování. Nejdříve každý porotce označil z každé kategorie 5 titulů pro postup do 2. kola. Z časopisů s nejvyšším počtem nominací byly zpracovány shortlisty k hodnocení v 2. kole s rozsahem 5 – 1 bod, s nejvyšším počtem bodů pro vítěze.
Časopisy hodnotilo 23 porotců, vítězné časopisy vesměs získaly více  než dvoutřetinovou většinu bodů.


Zástupci vydavatelů

 • ATOZ Publishing - Jeffrey Osterroth
 • Boomerang Publishing - Jakub Kaše
 • Computer Press Media - Pavel Pospíšil
 • České a slovenské odborné nakladatelství - Zdeňka Lazarová
 • Economia - Sylvie Šmeráková
 • Egmont ČR - Stanislav Kadlec
 • Europress - Ivana Sochůrková
 • FAMU a Sdružení přátel Cinepuru - Zdeněk Holý
 • Hachettte Filipacchi 2000 - Mirka Vopavová
 • IDG Czech - Jan Váchal
 • Kovohutě Příbram nástupnická - Michaela Gubelová
 • Mediacop - Gabriela Bezdíčková
 • Mladá fronta - Rene Decastelo
 • Peloton - Tomáš Čapek
 • Kateřina Quirenzová – Kateřina Quirenzová
 • R-Presse - Jiří Völfl
 • RF Hobby - Jiří Tomek
 • Ringier ČR - David Šaroch
 • Sanoma Magazines Praha - Jiří Vávra
 • Springer Media CZ - Tomáš Fošenbauer

Zástupci agentur a asociací

 • Asociace komunikačních agentur - Jiří Mikeš
 • Milward Brown - Petra Průšová
 • Ogilvy&Mather - Michal Charvát


Výsledky soutěže:
I. kategorie – Společenské a zpravodajské tituly

 • 1. místo a titul Nejlepší časopis roku 2004
  • TÝDEN
  • Vydavatel: Mediacop, s. r. o.
 • 2. místo
  • RESPEKT
  • Vydavatel: R-Presse, spol. s r. o.
 • 3. místo
  • MARIANNE
  • Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle titulů)

 • 21. STOLETÍ - Vydavatel: RF Hobby, spol. s r. o.
 • INSTINKT - Vydavatel: Mediacop, s. r. o.
 • XANTYPA - Vydavatel: Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

II. kategorie – Specializované tituly

 • 1. místo a titul Nejlepší časopis roku 2004
  • CINEPUR
  • Vydavatel: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru
 • 2. místo
  • PREMIERE
  • Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.
 • 3. místo
  • SLUNÍČKO
  • Vydavatel: Mladá fronta, a. s.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle titulů)

 • 21. STOLETÍ - Vydavatel: RF Hobby, spol. s r. o.
 • ČILICHILI - Vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o.
 • MARIANNE BYDLENÍ - Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.

III. kategorie – Tituly o životním stylu

 • 1. místo a titul Nejlepší časopis roku 2004
  • ELLE
  • Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.
 • 2. místo
  • MAXIM
  • Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.
 • 3. místo
  • DVDMAG
  • Vydavatel: Trade & Leisure Publications, s. r. o.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle titulů)

 • BLESK PRO ŽENY - Vydavatel: Ringier ČR, a. s.
 • MOBILITY - Vydavatel: Computer Press Media, a. s.


IV. kategorie – Odborné nebo B2B tituly

 • 1. místo a titul Nejlepší časopis roku 2004
  • EURO
  • Vydavatel: Euronews, a. s.
 • 2. místo
  • TREND MARKETING
  • Vydavatel: Economia, a. s.
 • 3. místo
  • COMPUTERWORLD
  • Vydavatel: IDG Czech, a. s.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle titulů)

 • BUSINESS WORLD - Vydavatel: IDG Czech, a. s.
 • POLYGRAFIE REVUE - Vydavatel: Mladá fronta, a. s.


V. kategorie – Hvězda roku, nejlepší nový titul

 • 1. místo a titul Nejlepší časopis roku 2004
  • APETIT
  • Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.
 • 2. místo
  • NEDĚLNÍ SVĚT
  • Vydavatel: Mediacop, s. r. o.
 • 3. místo
  • YELLOW
  • Vydavatel: Hachette Filipacchi 2000, spol. s r. o.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle titulů)

 • BLESK PRO ŽENY - Vydavatel: Ringier ČR, a. s.
 • ČILICHILI - Vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o.
 • DOUPĚ - Vydavatel: Computer Press Media, a. s.
 • REZIDENCE - Vydavatel: RF Hobby, spol. s r. o.

VI. kategorie – Nejlepší obálka roku 2004

 • 1. místo a titul Nejlepší obálka roku 2004
  • RESPEKT, č. 31
  • Vydavatel: R-Presse, spol. s r. o.
 • 2. místo
  • NATIONAL GEOGRAPHIC, č. 7
  • Vydavatel: Sanoma Magazines Praha, s. r. o.
 • 3. místo
  • XANTYPA, č. 10
  • Vydavatel: Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Další tituly na shortlistu (řazeno abecedně dle titulů)

 • ČILICHILI, č. 3 - Vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o.
 • THINK AGAIN, listopad/04 - Vydavatel: Quirenzová Kateřina
 • TÝDEN, č. 32 - Vydavatel: Mediacop, s. r. o.