Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Novinky  | Výsledky MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2019

8. 8. 2019

Výsledky MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2019

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 8. srpna 2019

Čtenost tisku v 1. pololetí 2019 – zásah deníků stabilní, čtenost časopisů v řadě žánrových skupin vzrostla

Zveřejněné výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za 1. a 2. čtvrtletí 2019 ve svém souhrnu ukazují, že tisk je silné a přesně měřitelné médium, které prokazatelně zasahuje asi 9 z 10 osob v české populaci. Vztah čtenářů k tisku je stabilní, což je zřejmé ze stále vysokého zásahu deníků a jejich suplementů, který představuje 67 % české čtenářské populace ve věku 12 - 79 let. Podle zveřejněných výsledků také vzrostla čtenost na vydání v řadě významných žánrových skupin časopisů.

Dnes, 8. srpna 2019 proběhla v Klubu MaM prezentace výsledků měření a současně byly uživatelům předána data výzkumu MEDIA PROJEKT za 1. a 2. čtvrtletí 2019. Prezentace se zúčastnilo na 60 zástupců zadavatelů reklamy, mediálních agentur a vydavatelů, kteří byli jako první seznámeni s tím, jak se vyvíjel počet čtenářů tiskových titulů v letošním prvním pololetí.

Hlavní ukazatele síly tisku ukazuje graf z prezentace realizátorů výzkumu, kterými jsou výzkumné agentury MEDIAN  a STEM/MARK.

„Celkový společný zásah deníků a jejich suplementů dosáhl 67 % české populace ve věku 12 – 79 let. Proti předchozím výsledkům výzkumu za období 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 se tato hodnota nezměnila. Výsledky také potvrdily kvalitu struktury čtenářů deníků, která je důležitá pro zásah reklamně atraktivních skupin populace. Nadprůměrnými čtenáři deníků jsou například příslušníci firemního managementu a lidé rozhodující o finančních tocích. Čtenáři deníků se rovněž nadprůměrně rekrutují z vyšších socioekonomických tříd. I v případě bezplatně distribuovaných deníků platí, že více než 25 % jejich čtenářů tvoří osoby s vysokoškolským vzděláním a 40 % čtenářů patří do nejvyšších socioekonomických tříd A a B.“ sdělil k představeným výsledkům MEDIA PROJEKTU výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Při porovnání nejnovějších dat o čtenosti časopisů s předchozími výsledky je zřejmé, že ve významné části žánrových skupin čtenost jednotlivých titulů zvýšila. Jako příklad lze uvést, že vzrostl počet čtenářů všech sledovaných programových časopisů, všech časopisů zaměřených na péči o zdraví (celkový nárůst počtu čtenářů ve skupině o 9 %). Až na jeden titul se zvýšil také počet čtenářů časopisů o bydlení a bytové kultuře (celkový nárůst počtu čtenářů ve skupině o 13 %) či časopisů pro ženy obsahujících čtení a křížovky. Více než u poloviny titulů se zvýšila například čtenost časopisů životního stylu pro ženy a časopisů pro ženy i celostátních zpravodajských týdeníků. O 8 % vzrostl celkový počet čtenářů časopisů o hobby a zahradě.

Účastníci prezentace měli na prezentaci výsledků také možnost se seznámit s vystoupením šéfredaktora týdeníku Marketing & Media pana Ondřeje Féra na téma „Tisk je silné médium“. Souvislosti mezi letním obdobím a čtením tisku v době dovolených a celou řadu dalších zajímavých informací týkajících se tiskových dat představili realizátoři výzkumu v dalších prezentacích. Potvrdily, že tisk je médium, kterým je možno cílit reklamu na bonitní a inzertně atraktivní cílové skupiny spotřebitelů, jako jsou například lékaři a pracovníci ve zdravotnictví, manažeři, řídící pracovníci a podnikatelé, a to mužského i ženského pohlaví.

Další podrobné informace o dílčích výsledcích průzkumu Media Projekt a prezentace z 8. 8. 2019 jsou zájemcům k dispozici na webu profesní asociace Unie vydavatelů v sekci Mediální data.

MEDIA PROJEKT je „one currency“ výzkum čtenosti titulů českého periodického tisku a sociodemografické struktury jeho čtenářů. Ročně je dotazováno 25 000 respondentů vybraných kombinací náhodného a kvótního výběru proporcionálně z celého území České republiky. Jedná se o v evropském kontextu nadstandardní výzkum například z hlediska počtu respondentů připadajících na celkovou populaci či důsledného celoplošného pokrytí celého území a obcí všech velikostních typů. MEDIA PROJEKT je nejdéle probíhajícím mediálním výzkumem v ČR, který v letošním roce slaví 25 let od svého zahájení. Výzkum přitom prochází průběžným zkvalitňováním. Prezentované výsledky například zahrnují data získaná z dotazníků, jichž je v letošním roce již 15 % získáváno progresivní metodou webového dotazování CAWI.