Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Novinky  | XII. ročník soutěže Časopis roku 2015

23. 3. 2016

XII. ročník soutěže Časopis roku 2015

Byl zahájen Unií vydavatelů již dvanáctý ročník soutěže Časopis roku. Vydavatelé mohli své tituly nominovat do středy 17. února 2016 do 14.00 hodin. V letošním roce se mohou jednotlivé časopisy utkat o ocenění v celkem jedenácti kategoriích.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je plánováno na 21. dubna 2016.

Tuto soutěž pořádá Sekce časopisů Unie vydavatelů nejen proto, aby jejím prostřednictvím posílila postavení časopisů na mediálním trhu a upozornila zadavatele reklamy, mediální agentury a další odbornou veřejnost na skutečnost, že se toto mediální odvětví i v dnešní digitální době neustále vyvíjí, a především proto, aby ocenila ty, kteří se na úspěchu jednotlivých titulů podílejí.

Pro 12. ročník prošly soutěžní kategorie i způsob hodnocení radikálními změnami. Novinkou je, že jednotlivé kategorie již nevycházejí z nákladu ověřovaného ABC ČR, jako v minulých letech, ale z obsahového zaměření titulů. Za nejdůležitější ale považujeme otevření soutěže všem titulům, které jsou registrovány v Databázi periodického tisku Ministerstva kultury ČR, vycházejí alespoň čtyřikrát v roce a lze je podle obsahu zařadit do některé ze soutěžních kategorií. Důležitou změnou je také způsob hodnocení. Časopisy budou odbornou porotou hodnoceny podle sedmi kritérií, jako např. úspěšnost na mediálním trhu, naplnění potřeb inzerentů, grafického provedení, obsahové úrovně apod. Tento způsob hodnocení se bude týkat prvních devíti kategorií. Kategorie X. Objev roku a XI. Obálka roku zůstávají oproti loňskému ročníku beze změn.

Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vybere 30členná porota složená z mediálních odborníků, zástupců zadavatelů inzerce, agentur a umělců 3–5 nejlepších titulů v každé kategorii, které postoupí do kola druhého. Zde bude další 15členná porota podobného složení vybírat dle výše uvedených kritérií vítěze jednotlivých kategorií. Z těch pak bude na základě výsledků druhého kola a dalších kritérií vyhlášen Časopis roku 2015.

Kategorie soutěže pro ročník 2015:

I. Sport a hobby

II. Bydlení a zahrada

III. Populární věda a technika

IV. Životní styl

V. Ženský svět

VI. Děti a mládež

VII. Zpravodajství a ekonomika

VIII. Volný čas

IX. Svět a společnost

X. Objev roku

XI. Obálka roku

 

Mediálními partnery soutěže jsou pro tento rok zpravodajský web o médiích MediaGuru.cz a FTV Prima.

Další podrobnosti a veškerá potřebná dokumentace k soutěži naleznete ZDE