Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Novinky  | PREZENTACE VÝSLEDKŮ NADSTAVBY MEDIA PROJEKTU MP ONLINE 16. 1. 2014

16. 1. 2014

PREZENTACE VÝSLEDKŮ NADSTAVBY MEDIA PROJEKTU MP ONLINE 16. 1. 2014

Dne 16. ledna 2014 se v Konferenčním centru U Hájků v Praze uskutečnila komplexní prezentace výsledků specializované nadstavby one currency výzkumu čtenosti Media projekt s názvem MP Online. Výzkum byl realizován v rámci dotazování Media projektu ve 3. čtvrtletí 2013. Do dotazování byli zahrnuti všichni respondenti dotazování během uvedeného čtvrtletí, kteří jsou uživateli internetu, tj. celkem 4 925 osob.

Cílem výzkumu bylo získat podklady o míře využívání elektronických platforem tištěných titulů, potenciál četby těchto platforem, vnímání jejich výhod a výhod tištěných médií, omezující faktory využívání elektronických platforem a součtenost tištěných a elektronických forem obsahu.

Výsledky výzkumu ukázaly, že 85 % uživatelů internetu čte některý z tištěných titulů v periodě vydání. Na druhé straně jsou čtenáři tisku také aktivnější ve využívání elektronických platforem. Mezi uživateli internetu je vysoké zastoupení osob, které sledují zpravodajský obsah, neboť víc než 2/3 jich nejméně jednou týdně navštíví některý ze zpravodajských serverů. U vlastníků tabletů je zastoupení návštěvníků zpravodajských webů dokonce ¾ a u vlastníků smartphonů 78 %.

Jako hlavní je možno označit poznatek, že 56 % účastníků výzkumu preferuje četbu tištěných verzí obsahu a bude je číst i dál. Potenciál využití digitálních platforem se výrazně liší u jednotlivých skupin titulů.

Výsledky výzkumu je možno shrnout do několika základních závěrů. Ukazuje se, že prognózy o rychlém vytlačování printů novými technologiemi se nenaplňují a i přes boom tabletů a smartphonů je stávající krátkodobý potenciál přechodu na elektronické platformy nízký. Největší potenciál zatím mají bezplatné webové stránky. Uživatelé na elektronických platformách pozitivně oceňují především rozšíření obsahu o obrázky a videa.

O zajímavosti tématu svědčí například to, že se prezentace zúčastnilo více než 85 zástupců vydavatelů, inzerentů, mediálních agentur a tisku.

Prezentace ke stažení zde.