Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Konfekce ghd

Případová studie reklamní kampaně britské konfekční značky ghd proběhla v říjnu a listopadu 2011 v celostátních denících, televizi a časopisech. Cílem kampaně bylo posílit u žen vnímání ghd jako značky, která je na špičce kreativity a módnosti a tím posunout tuto značku na přední místo nákupního seznamu při předvánočních nákupech módních výrobků. Následný výzkum ukázal velice pozitivní roli novin pro efektivnost této kampaně. Například se ukázalo, že jedině reklama publikovaná v novinách dokázala podpořit volbu výrobků ghd jako vánočního dárku o 6 procent a posílit postavení této značky jako první volby. Přesto, že se noviny podílely jen 35 % na celkovém finančním objemu kampaně, podílely se na zvýšení povědomí o značce 41 procentem.

Více informací