Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Corsodyl

Případová studie britské NMA analyzuje vliv novinové inzerce na úspěšnosti kampaně značky ústní vody a nově zaváděné zubní pasty Corsodyl. Kampaň proběhla v na jaře a podzim 2009 a v lednu až dubnu 2010 v britských celostátních denících, televizi a na internetu s výdaji 2 mil liber v tisku, 2,9 mil. liber v televizi a 0,2 mil liber na internetu. Cílem kampaně bylo rozšířit obecné povědomí o důležitosti péče o dásně a zahájení prodeje zubní pasty Corsodyl Daily Gum & Tooth Paste. Deníky byly do kampaně zařazeny proto, že pomáhají zasáhnout některé obtížně dosažitelné cílové skupiny a také je mezi jejich čtenáři vysoký podíl uživatelů značky Corsodyl. Výsledky ukázaly například, že inzerce v novinách byla o 31 % silnější než v televizi, pokud jde o nárůst návštěvníků webové stránky produktu. Novinová inzerce také byla účinnější než televizní, pokud jde o nárůst deklarovaného zájmu koupit inzerovaný výrobek.

Více informací