Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Digitální média  | Proč inzerovat v denících  | Případové studie  | Noviny v dvojnásobném balení

21. 10. 2013

Noviny v dvojnásobném balení

Případová studie německé novinové marketingové agentury se zabývá reklamní kampaní oděvního maloobchodního řetězce. Kromě do novin vkládaných letáků inzerovala oděvní firma v průběhu dubna 2010 také na webech regionálních novin v těch místech, kde má své pobočky, formou obdélníkových bannerů. Inzerce tak probíhala lokálně v Brémách, Drážďanech, Hamburku a v Münsteru. Kampaň běžela společně po období čtyř týdnů a účinnost letáků byla zvýšena vhodnou inzercí na webech regionálních novinových titulů. Případová studie dokládá, že klasická novinová inzerce spolu s vkládanými letáky jsou základem, na který může online inzerce dobře navazovat. Dodatečná online inzerce na webech novinových titulů kromě dosahu zvyšuje také vnímání reklamy a obchodní značka posiluje jejím prostřednictvím svou image.

Více informací