Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Birds Eye Field Fresh

Případová studie NMA je věnována kampani, která byla zaměřena na podporu uvedení na trh nových variant mražené zeleniny značky Birds Eye za využití efektu prezentování jejich přínosu z hlediska zdraví a zlepšené chuti oproti konkurenčním výrobkům. Hlavním argumentem pro zařazení novin do kampaně byl fakt, že 30% spotřebitelů mražené zeleniny je čtenářem novin. Deníky navíc umožnily komunikovat značce specifické přednosti jednotlivých výrobků řady Fresh Field v samostatných tematických spotech. Kampaň úspěšně zapůsobila na zvýšení prodeje a loajality spotřebitelů k dané značce. Kampaň proběhla v denících s rozpočtem 0,6 mil. liber a v televizi s náklady 1,6 mil. liber. Samotná kampaň v denících zvýšila v době svého konání prodej značky o 3,9 % a v době po ukončení o 1,9 %.