Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

C & A

Případová studie německé marketingové novinové společnosti ZMG prezentuje na základě kombinace výsledků několika dílčích výzkumů efektivnost kampaně prodejce konfekce C & A, která byla realizována prostřednictvím televize a deníků. Základní myšlenkou pro zapojení deníků do kampaně typického inzerenta v kategorii FMCG bylo, že prostřednictvím deníků je možno dosáhnout v určitých místech s vyšší koncentrací spotřebitelů, prodejních míst, ale také konkurence, větší síly reklamního oslovení. Inzeráty byly proto otištěny v regionálních denících určených pro místa s nejvyšší hustotou populace. Úspěšnost konceptu dokazují výsledky postestů, které prokázaly, že prostřednictvím novinové reklamy se celková účinnost kampaně zvýšila o 57 procent. Výsledky se neprojevili jen v oblasti zapamatování značky, ale také pokud jde o nákupní impulsy, což se projevilo tím, že spotřebitelé oslovení inzeráty v novinách zdvojnásobili svou návštěvnost prodejen C & A.

Více informací