Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Seven Seas

Nově publikovaná případová studie britské Newspaper Marketing Agency přibližuje výsledky výzkumu provedeného na kampani farmaceutické značky Seven Seas. Kampaň v denících s rozpočtem 0,7 milionu liber byla realizována v říjnu a listopadu 2009. Cílovou skupinou kampaně byla populace 45+ a hlavním cílem odlišit produkt Seven Seas JointCare od konkurenčních výrobků a podtrhnout prémiový charakter značky. Výsledky ukázaly, že novinová kampaň po dobu svého průběhu zvýšil prodej značky o 23 procent. Kampaň zvýšila povědomí o značce o 12 procent a nákupní preference značky vzrostla o 5 bodů mezi těmi, kdo nebyli dříve uživateli značky.