Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Country Life

Nová případová studie britské novinové marketingové agentury NMA je zaměřena na kampaň másla značky Country Life. Kampaň o celkovém rozpočtu 1,6 milionu liber proběhla v novinách (NULL,5 mil. liber) a televizi (NULL,1 mil liber). Cílovou skupinou byly ženy a muži příjmových skupin C2, D, E. Hlavním cílem kampaně bylo posílit u spotřebitelů vědomí o tom, že Country Life je domácí britské máslo na rozdíl od svého konkurenta – novozélandské značky Anchor. Výsledky výzkumu provedeného agenturou MillwardBrown (omnibusu se zúčastnilo se 1000 dospělých respondentů a 150 přednostů domácností bylo šetřeno prostřednictvím testu Millward Brown Link) ukázaly výraznost a zapamatovatelnost části kampaně realizované v novinách. Respondenti si kampaň vybavili v 48 procentech případů, což je více než dvojnásobek obvyklé 20 procentní normy. Rozšířením reklamy o noviny vzrostla její důvěryhodnost i důvěryhodnost inzerovaného výrobku. Výzkum potvrdil, že pro čtenáře novin je původ potravin důležitějším faktorem než pro diváky televize. Tím vytváří kombinace reklamy v novinách a televizi vyšší emocionální identifikaci a racionální přesvědčení, než by dokázala čistě televizní kampaň.

Více informací