Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Möbel Inhofer

Německá novinová marketingová agentura ZMG zveřejnila případovou studii opírající se o výsledky výzkumu realizovaného v roce 2009, který zkoumal efektivitu multimediální reklamní kampaně bavorského regionálního prodejce nábytku Möbel Inhofer. Čtrnáctidenní kampaň v roce 2009 využívala mimo běžné inzerce v regionálním deníku Augsburger Algemeine také bannery na webové stránce tohoto titulu. Výsledky výzkumu ukázaly, že kombinace obou médií měla pozitivní efekty. U respondentů, kteří zaznamenali inzerci v tisku i na internetu došlo k nárůstu povědomí o reklamě, znalosti značky a image značky. Konkrétně podpořená znalost značky vzrostla o 10 procent a povědomí o reklamě se zvýšilo dokonce o 30 procent. Na prodejnost pak zapůsobila i důvěryhodnost novinové reklamy. Z výsledků vyplynulo, že 60 procent respondentů považuje inzerci na webových stránkách deníku za důvěryhodnější než na jiných webových stránkách.

Více informací