Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Danone Actimel

Společnost Danone, která je typickým představitelem zadavatele reklamy v komoditní skupině FMCG se v loňském roce rozhodla zapojit do své kampaně na podporu image svého produktu Actimel tiskovou inzerci v denících. V dubnu 2009 byla v řadě titulů předplatitelských deníků, nedělníků a v celostátních titulech Sueddeutsche a Bild Zeitung otištěna série celo a půlstránkových inzerátů. Hlavním poselstvím kampaně bylo zdůraznění faktu, že pozitivní působení Actimelu potvrdilo více než 3000 osob ve více než 30 různých výzkumech. K měření jejich efektu uskutečnila německá novinová marketingová společnost ZMG výzkum realizovaných v regionech Hamburk, Stuttgart a Ruhr. Cílem výzkumu bylo, jak se na povědomí o značce i na nákupním chování veřejnosti projevil efekt vysoké důvěryhodnosti novin a novinové inzerce. Výsledky výzkumu ukázaly, že o pozitivních účincích Actimelu bylo přesvědčeno 60 % respondentů, kteří viděli novinovou kampaň. Ve skupině respondentů, kteří novinovou kampaň nezaznamenali, byl podíl přesvědčených o pozitivních účincích Actimelu je 40 %. Rozdíl vlivem novinové kampaně se projevil také v zájmu o konkrétní vědecké poznatky o působení Actimelu. U těch, kteří kampaň viděli, byl podíl těch, kteří o vědecké závěry měli zájem, 26,6 % a u opačné skupiny jen 13,6 %, což znamená nárůst o 95 % v důsledku kampaně. Prokázalo se také, že vysoká kontaktní kvalita novinové inzerce také o 20 % zvýšila nákupní impuls spotřebitelů ve vztahu k Actimelu, pokud se s reklamou v novinách setkali.

Více informací