Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Sure for Men

Kampaň značky Sure for Men z komoditní skupiny drogerie a kosmetika proběhla multimediálně v britských celostátních denících, televizi a formou sponzoringu. Náklady na kampaň činily 2,5 milionu liber v televizi, 1 milion liber v denících a 1 milion liber formou sponzoringu. Kampaň se zaměřila na vytvoření emocionálního spojení značky Sure for Men s mužností a výkonností, které jsou nákupní motivací daného produktu. Výsledky post testu ukázaly, že zdíky zařazení novin do kampaně vzrostl prodej značky v řetězci Tesco o 4 % v době reklamní kampaně a po dalších 8 týdnů. Novinová kampaň zapůsobila na silnější emocionální identifikaci mužů se značkou. Projevilo se to silnějším vnímáním výroku jako stylového, sebevědomý, inovativní.

Více informací