Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Autostudie ZMG

Souhrnná studie o automobilové reklamě v Německu zpracovaná německou novinovou marketingovou asociací ZMG zobecňuje poznatky z výzkumů i případových studií reklamních kampaní. Studie ukazuje, že 24,5 milionu Němců starších 18 let čte pravidelně motoristické přílohy deníků. 21 milionů Němců využívá deníky jako informační zdroj, pokud se rozhoduje o nákupu nového automobilu a 33 milionů při koupi užitkového vozu. Deníky dodávají zprávy a inzerci ve svých motoristických přílohách mase obyvatel. A co více, zpravodajství v novinách motivuje k návštěvě prodejců automobilů a také přímo k nákupu. 34 procent mužů, kteří čtou deníky, udává, že zpráva nebo reklama v novinách pro ně byla podnětem k návštěvě prodejce. Třináct procent dotazovaných uvedlo, že některá informace v novinách je vedla přímo k nákupnímu rozhodnutí.

Více informací