Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Abbey Savings

Kampaň proběhla v období březen-červen 2008 v celostátních denících, na webových stránkách deníků a v televizi s celkovým rozpočtem 2,7 milionu liber (noviny 0,6 mil., online 0,1 mil., televize 2 mil.). Cílová skupina kampaně dospělí ve věku 30 až 64 let. Zadavatel se rozhodl použít deníky jako reklamní medium pro jejich vysoký zásah, velkou důvěryhodnost a propojení reklamy se zpravodajstvím, což zvyšuje zaujetí spotřebitelů. Stejně tak i webové stránky novin se vyznačují kvalitní strukturou návštěvníků a vysokou mírou motivace návštěvníků k tomu, aby věnovali pozornost webové stránce inzerenta. Výsledky měření ukázaly, že reklama v novinách a na jejich webech zvýšila návštěvnost webu inzerenta o 51 % a návštěvníci motivovaní novinami strávili na této stránce nadprůměrnou délku času proti ostatním. Synergií novinové a televizní reklamy se zvýšilo zaujetí značkou o 5 % ve srovnání se samotnou televizí.

Více informací